Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου CACT 22-23/8/2022-Θεσσαλονίκη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/8/2022.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος- Γκουζούνας.
1ος Εξαίρετος Bera E.S. Βαθρακοκίλης /Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Παπούδας-Καλαιτζίδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΤΡΙΤΗ 23/8/2022.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας- Καλαιτζίδης
1ος Εξαίρετος Viktor E.S.Ναστούλης/ Σταματόπουλος
2ος Εξαίρετος Ramensis Ubert E.S. Μπάλκουρας/ Παναγόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Παπούδας- Χριστάκος.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.