Αποτελέσματα Ευρωπαικού Πρωταθλήματος Βουνού για Σέττερ & Πόιντερ 24-25/9/2022-Κίσσαβος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/9/2022.

POINTER

TEREN 1 ΚΡΙΤΕΣ: BERNABE-PAPOUDAS.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

TEREN 2 ΚΡΙΤΕΣ: ANTHIMOS-SOUBIELLE.
1ECC Picenum Mia Di Gialluca

SETTER

TEREN 1 ΚΡΙΤΕΣ: GREGORIOU-BIGI-PANAGOPOULOS.
1ECC CACT.RCACIT Suliotis Albin Sulioti /Ntaoulas
2ECC Rolex of Oscar Grigoriou

TEREN 2 ΚΡΙΤΕΣ: GIANNARAS-LEGOFF-PROTOPAPPAS.
1ECC CACT.CACIT Rapakoulias Genesis Taro Rapakoulias
2ECC Cuba Rizzini

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/9/2022.

POINTER

TEREN 1 ΚΡΙΤΕΣ: BERNABE-PAPOUDAS.
1ECC Asso tou Petrochilou Petrochilos

TEREN 2 ΚΡΙΤΕΣ: ANTHIMOS-SOUBIELLE.
1ECC Rapakoulias Genesis Iasi Kipriotis/ Marnezos

SETTER

TEREN 1 ΚΡΙΤΕΣ: GREGORIOU-BIGI-PANAGOPOULOS.
1ECC CACT.RCACIT Rapakoulias Genesis Scorpios Rapakoulias
2ECC Rapakoulias Genesis Feos Stoubos / Rapakoulias 3ECC Olaf Kallis / Matthaiou
ECC Cuba Rizzini
MB Oldarra du Moulin du Liort Curutchague

TEREN 2 ΚΡΙΤΕΣ: GIANNARAS-LEGOFF-PROTOPAPPAS.
1ECC CACT.CACIT Lem D' Alessandis
2ECC RCACT Navar Pensa

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ POINTER BOYNOY 2022.
Asso tou Petrochilou- Petrochilos

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ POINTER BOYNOY 2022.
Rapakoulias Genesis Iasi- Kipriotis/ Marnezos

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ POINTER BOYNOY 2022.
Picenum Mia- Di Gialluca

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ SETTER BOYNOY 2022.
Lem- D' Alessandis

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ SETTER BOYNOY 2022.
Rapakoulias Genesis Scorpios- Rapakoulias

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ SETTER BOYNOY 2022.
Rapakoulias Genesis Taro- Rapakoulias

ΑΝΑΠΛ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ SETTER BOYNOY 2022.
Cuba -Rizzini