Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 15-16-17/10/2022-Θεσσαλονίκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10/2022.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Μολφέτας-Τσιώρας.
1οςΕξ.CACT.CACIT Canensis Tendy E.S. Κανίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Παρασκευόπουλος-Παπούδας-Καλαιτζίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Onyx de Coucarele Poin. Pagani /Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT .RCACIT Taison del Duda Poin. Γονιδάκης
3οςΕξαίρετος KavadiasVitoCorleone E.S. Κούκας /Παχής
4ος Εξαίρετος Lancelot del Maltempo Poin. Eschini

KYΡIAKH 16/10/2022.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Παρασκευόπουλος -Μολφέτας.
1ος Εξαίρετος Croll E.S. Κανίδης
2ος Εξαίρετος Ramensis Ubert E.S. Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Παπούδας-Καλαιτζίδης-Τσιώρας.
1οςΕξ.CACT.CACIT Vivat Unice Lebanon E.S. Σακαλής/ Μαυρίδης
2ος Εξαίρετος Havana del Maltempo Poin. Eschini

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10/2022.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Φραγγίδης-Καλαιτζίδης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Ramensis Rena E.S. Μπάλκουρας/ Παναγόπουλος
2ος Εξ.RCACT .RCACIT Bera E.S. Βαθρακοκίλης/ Κανίδης
3ος Εξαίρετος Ramensis Ubert E.S. Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Μολφέτας - Παρασκευόπουλος -Παπούδας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Lamborghini del Maltempo Poin. Eschini