Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 18-19-20/11/2022-Βυτίνα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2022.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 1. Κριτές:Κουκουβάος-Τσουκαλοχωρίτης .
1ος Εξαίρετος CACT Suliotis Astra E.S. Ευσταθίου/ Ντάουλας

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 2. Κριτές:Φραγκεδάκης-Παναγόπουλος.
1ος Εξαίρετος CACT Rapakoulias Gen.Tranos E.S. Γιαννόπουλος
2ος ΕξαίρετοςRCACT Rapakoulias Gen.Pandora E.S. Γιαννόπουλος

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11/2022.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 1. Κριτές: Παναγόπουλος- Τσουκαλοχωρίτης .
1ος Εξαίρετος CACT Calderas Genesis Pepper E.S. Καλλής/ Ματθαίου

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 2. Κριτές: Κουκουβάος- Φραγκεδάκης.
1ος Εξαίρετος CACT Rocky de l'echo de la Foret E.S. Δουλκέρογλου
2ος Εξαίρετος RCACT Rapakoulias Gen.Pandora E.S. Γιαννόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11/2022.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 1. Κριτές: Παναγόπουλος- Τσουκαλοχωρίτης .
1ος Εξαίρετος Telethrio Karla E.S. Μανουσαρίδης

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 2. Κριτές: Φραγκεδάκης- Κουκουβάος.
1ος Εξαίρετος CACT Kreon E.S. Μαρτζάκης/ Ντάουλας

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ Α.Κ.Ι.
Rapakoulias Genesis Pandora E.S. Γιαννόπουλος