Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 7-8-9/1/2023-Θεσσαλονίκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/1/2023.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Χαλαστάνης.
1ος Εξ.CACT.CACIT Canensis Tendy E.S. Κανίδης
CQN Gouzelpe Aryan E.S. Καλαμαράς/ Κανίδης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Βαλασόπουλος-Παλάσκας.
1ος Εξαίρετος Sparti Cane di Loumario Poin. Χασίδης-Κατρής/ Λουλουδάκης
2ος Εξαίρετος Eros Vom Muckenborn Poin. Μιχάλης /Δουλκέρογλου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Γκουζούνας-Κουκουβάος-Τσιώρας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Vivat Unice Lebanon E.S. Σακαλής/ Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT.RCACIT Set E.S. Σακαλής/ Μαυρίδης
3ος Εξαίρετος Dulton by Filis E.S. Γιαννόπουλος/ Μαυρίδης
Εξαίρετος Pierias Dea E.S. Γονιδάκης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Παπούδας-Καλαιτζίδης- Δημουλάς.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/1/2023.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Χριστάκος-Τσιώρας.
1ος Πολύ Καλός Jeday del Duda Poin.Αιβάζογλου/ Σταματόπουλος

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Παπούδας -Παλάσκας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Roberto el del Astro E.S. Λάσκαρης /Παναγόπουλος
2ος Εξαίρετος Ras Droserou E.S. Κανίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Κουκουβάος- Γκουζούνας –Χαλαστάνης.
1ος Εξαίρετος Kavadias Lysias E.S. Γαβιώτης /Παχής

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Βαλασόπουλος-Καλαιτζίδης- Δημουλάς.
1ος Εξ. CACT.CACIT Apatsi de la Palmosa Poin. Γονιδάκης

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/2023.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 1. Κριτές: Κουκουβάος -Παλάσκας.
1ος Εξ.CACT.CACIT Bera E.S. Βαθρακοκίλης/ Κανίδης
2ος Εξαίρετος Canensis Tendy E.S. Κανίδης
3ος Εξαίρετος Gouzelpe Aryan E.S. Καλαμαράς /Κανίδης
Εξαίρετος Jacarda Gruppo di Giorgio Poin. Δουλκέρογλου

ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.Τερέν 2. Κριτές: Γκουζούνας-Φραγγίδης.
1ος Εξαίρετος Runa od Pompa E.S. Γιαννόπουλος/ Μεντές
2ος Εξαίρετος Ramensis Rena E.S. Μπάλκουρας /Παναγόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 1. Κριτές: Βαλασόπουλος –Χαλαστάνης-Τσιώρας.
1ος Εξ.CACT.RCACIT Set E.S. Σακαλής /Μαυρίδης
2ος Εξ.RCACT. Rudy dei Lepini Poin. Γαβιώτης/ Αποστολάκος
3ος Εξαίρετος Niki tou Chasari Poin. Βασιλάκης/ Μανωλάκης
Εξαίρετος Dulton by Filis E.S. Γιαννόπουλος /Μαυρίδης

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.Τερέν 2. Κριτές: Χριστάκος- Παπούδα- Δημουλάς.
1ος Εξ.CACT.CACIT Chase Poin. Οταπασίδης/ Παναγόπουλος
2ος Εξ.RCACT. Apatsi de la Palmosa Poin. Γονιδάκης
3ος Εξαίρετος Kavadias Hermes E.S. Λιόντος/ Παχής
CQN Taison del Duda Poin. Γονιδάκης