Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου στo Σχιστό 23-24/9/2023.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9/2023.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 1. Κριτές: Τσουκλείδης-Τζάλλας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 2. Κριτές: Γιανναράς-Παναγόπουλος.
1ος Εξαίρετος Apo di san Silvano E.S. Μαρνέζος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 1. Κριτές:Γκουζούνας-Παλάσκας.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/9/2023.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 1. Κριτές: Γιανναράς-Τσουκλείδης.
Κανένας σκύλος στην βαθμολογία.

Α.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 2. Κριτές: Παναγόπουλος-Παλάσκας.
1ος Εξαίρετος CACT Gouzelpe Mado Poin. Καλαμαράς-Γκουζούνας Ματθαίου
2ος Εξαίρετος Rapakoulias Gen.Pandora E.S. Γιαννόπουλος

Ε.Κ.Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ .Τερέν 1. Κριτές:Γκουζούνας-Τζάλλας.
1ος Εξαίρετος D.S. Depi's Chiena E.S. Στακτοπούλου

ΝΙΚΗΤΡΙΑ Α.Κ.Ι. ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ (ΠΟΙΝΤΕΡ)
Gouzelpe Mado Poin. Καλαμαράς-Γκουζούνας / Ματθαίου

ΝΙΚΗΤΡΙΑ Α.Κ.Ι. ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ (ΣΕΤΤΕΡ)
Rapakoulias Gen.Pandora E.S. Γιαννόπουλος Νόντας

ΝΙΚΗΤΡΙΑ Ε.Κ.Ι. ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ (ΣΕΤΤΕΡ)
D.S. Depi's Chiena E.S. Στακτοπούλου Δέσποινα

ΝΙΚΗΤΗΣ Ε.Κ.Ι. ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ (ΣΕΤΤΕΡ)
Berry E.S. Τζουμάκας / Γονιδάκης