ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2012.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εως και τις 31/12/2012
568 Quark E.S. Σακαντάνης/Eschini 2-RCACIT,4-CACIT ,3-1ος ΕΞ, CACT, 2-2ος ΕΞ
464 Rapakoulias Genesis Danai E.S. Κιτσάκης/Ραπακούλιας ΠΚ,ΕΞ,1ος ΕΞ, 4-RCACIT,CACIT, CACT,2ος ΕΞ,1ος ΠΚ
372 Cielo Sirtouf E.S. Στακτοπούλου/Μαυ-ρίδης 2-2ος ΕΞ,3-RCACIT, 2-CACIT,ΕΞ
328 As Sirtouf E.S. Φουτρής/Μαυρίδης 3-CACIT,2ος ΕΞ, 1ος ΕΞ,ΕΞ,RCACIT
260 Apollo Poin. Σακαντάνης/Eschini 2-ΕΞ,2-CACIT, CACT,2ος ΕΞ
220 Besinos Panthos E.S. Οικονομίδης/Μαυρί-δης 2-1ος ΕΞ,RCACIT, CACIT,ΕΞ
216 Eolos dimitrios Kapatos Poin. Χρήστου/Αποστολά-κος 2-CACIT, 1ος ΕΞ, 2-ΕΞ
188 Rapakoulias Genesis Kronos E.S. Κιτσάκης/Ραπακούλιας ΠΚ,3-ΕΞ,2- 2ος ΕΞ,
188 Jupiter Poin. Χρήστου/Αποστολά-κος 4-ΕΞ,1ος ΠΚ,2ος ΕΞ
168 Nadir di Ioannina Poin. Παππάς-Καραγιαννίδης/ Αποστολάκος 2-RCACIT,2-ΕΞ
136 Ilio Peania's E.S. Ζαδές-Βυθούλκας /Μαυρίδης 2-2ος ΕΞ,2-ΕΞ
116 Bita Poin. Παυλίδης 3-ΕΞ, ΠΚ
112 Zano Peanias E.S. Κανόπουλος/Αποστο-λάκο ΕΞ,2-1ος ΕΞ
112 Taygetos of Mathiopoulos Poin. Μαθιόπουλος/Μαυρίδης 2-ΠΚ,ΕΞ,1ος ΕΞ
108 Joby E.S. Σπυρίδης/Λιάσκος RCACT,2-ΕΞ
100 Galeniko of Mathiopoulos Poin. Μαθιόπουλος/Μαυρίδης 2ος ΕΞ,2-EΞ
96 Artu di aldo da Sarno E.S. Σακαντάνης/Eschini ΕΞ ,ΠΚ,RCACT
84 Hellenik Bill Poin. Κατσαρός 2-ΕΞ, ΠΚ
76 Met Peania's E.S. Ηλιόπουλος/Μπόγιογλου CACIT,ΠΚ
76 Zeffiro tou Giappou Poin. Κατρής/Γιάππος CACIT,ΠΚ
76 Azor od Race E.S. Βαθρακοκοίλης/Κανίδης ΕΞ,RCACT
72 Lory E.S. Αλμαλιώτης/Μανωλάκης ΕΞ,2-ΠΚ
68 Akeriensis Maikol Poin. Παπάζογλου/Παυλίδης ΕΞ,2ος ΕΞ
60 Robert E.S. Φιλιππίδης/Μανωλάκης 1ος ΕΞ,ΠΚ
52 Bell Rajkal E.S. Χατζικυριάκος/Μα-νωλάκης ΕΞ,ΠΚ
40 Fuego E.S. Δογιάκης/Αποστολά κος 1ος ΕΞ
40 Fury Poin. Σβεστονώφ/Μαυρίδη 1ος ΕΞ
40 Psiharis Ventus Tuko Poin. Αβραμίδης/Αποστολάκος 1ος ΕΞ
32 Ploutonas dimitrios Kapatos Poin. Μελισσαρόπουλος/ Καπάτος ΕΞ
32 Rapakoulias Genesis Piros E.S. Ραπακούλιας ΕΞ
32 Alexandro Poin. Σακαντάνης/Eschini ΕΞ
32 Rapakoulias Genesis Kirki E.S. Φανουράκης/Ραπακούλιας ΕΞ
20 Gino Poin. Μπουλντάς/Αποστολάκος ΠΚ