ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2010

Εως και τις 31/12/2010


316 Akeriensis Maikol Poin. Παυλίδης/Αποστολάκος 3-RCACIT,CACIT,2-ΕΞ, 1ος ΕΞ
308 Quark E.S. Σακαντάνης/Eschini 6-ΕΞ,RCACT, RCACIT, ΠΚ
272 Galeniko of Mathiopoulos Poin. Μαθιόπουλος/Μαυρίδης 2-ΠΚ,3-ΕΞ,CACIT, RCACT,2ος ΕΞ
264 As Sirtouf E.S. Φουτρής/Μαυρίδης 3-ΕΞ,1ος ΕΞ,RCACIT,ΠΚ, CACIT
260 Artu di Aldo da sarno E.S. Σακαντάνης/Eschini 3-ΕΞ,2-CACIT,RCACIT
252 Rapakoulias Genesis Plouton E.S. Φουτρής/Μαυρίδης 2ος ΕΞ, CACIT, RCACIT, RCACT,2-ΕΞ
244 Palaziensis Zorro Poin. Χρήστου /Αποστολάκος 2-ΕΞ,CACIT,2-1ος ΕΞ, RCACT
240 Nadir di Ioannina Poin. Καραγιαννίδης-Παππάς/ Αποστολάκος 3-ΕΞ,CACIT,RCACIT, 2ος ΕΞ
200 Besinos Panthos E.S. Οικονομίδης/Μαυρίδης 3-ΕΞ,2-RCACIT
180 Jupiter Poin. Χρήστου/Αποστολάκος 3-ΕΞ,CACT,2ος ΕΞ
172 Zano Peanias E.S. Βράιλας/Αποστολάκος 2-ΠΚ,2ος ΕΞ,3-ΕΞ
160 Odet del Sargiadae Poin. Φουτρής/Γονιδάκης 2-ΕΞ,2-2ος ΕΞ, 1ος ΠΚ
156 Argo Poin. Μπόγιογλου 2-ΠΚ,2-ΕΞ,RCACIT
140 Hellenik Bill Poin. Καμπέρης/Κατσαρός CACIT,RCACIT,ΕΞ
128 Ploutonas dimitrios Kapatos Poin. Καπάτος CACIT,ΕΞ,1ος ΕΞ
76 Nelly di Ioannina Poin. Παππάς/Γκρανάς ΕΞ,RCACT
72 Flash Poin. Καραστάθης/Γιάππος 1ος ΕΞ,ΕΞ
72 Gemma tou Giappou Poin. Καραστάθης/Γιάππος ΕΞ,2-ΠΚ
72 Morgan di Bojioglou E.S. Μπόγιογλου ΕΞ,2-ΠΚ
64 Joby Poin. Σπυρίδης/Λιάσκος 2-ΕΞ
60 Alex Afidnai Crispa E.S. Δέδες 3-ΠΚ
56 Valley’s King Stinger Poin. Χάβος/Μαυρίδης CACIT
52 Ursuna von der Postschwaige Poin. Μαθιόπουλος/Μαυρίδης ΠΚ,ΕΞ
44 Raul Rajkal E.S. Χαταζικυριάκος/Μανωλάκης RCACT
44 Ippocrates Poin. Χαριζάνος/Μανωλάκης RCACT
40 Eolos dimitrios Kapatos Poin. Χρήστου/Αποστολάκος 1ος ΕΞ
36 Mark Poin. Ηλιόπουλος 2ος ΕΞ
32 Diesel del Nocino Poin. Νάκης/Pezzotta ΕΞ
20 Orfeas dimitrios Kapatos Poin. Μελισσαρόπουλος /Καπάτος ΠΚ