ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2014.

Εως και τις 31/12/2014

332 Don Sirtouf E.S. Μαθιόπουλος/Μαυρίδης 2ος ΕΞ,1ος ΕΞ, 4-CACIT,ΕΞ
264 Vorras E.S. Λεμπέσης/Μαυρίδη 3-ΕΞ,CACIT,1ος ΕΞ,2-2ος ΕΞ
252 Fuego E.S. Δογιάκης/Αποστολάκος 3-ΕΞ,CACT, CACIT,RCACIT
248 Rajkal Bell E.S. Μόκρης/Μανωλάκης 2-ΕΞ,2-CACIT, RCACIT,ΠΚ
208 Demo Sirtouf E.S. Bagani/Μαυρίδης RCACIT,2-ΕΞ,2ος ΕΞ, CACIT
200 Abbie tou Petrochilou Ir.S. Κελπερή/Ραπακούλιας 2-ΕΞ,CACIT,2ος ΕΞ, RCACT
176 Rajkal Park Poin. Χρήστου/Μανωλάκης ΕΞ,2-RCACIT,1ος ΕΞ
172 Eolos dimitrios Kapatos Poin. Χρήστου/Αποστολά-κος 1ος ΕΞ,2ος ΕΞ,3-ΕΞ
172 Psiharis Ventus Tuko Poin. Αβραμίδης/Αποστολάκος 2-1ος ΕΞ,2ος ΕΞ, CACIT
160 Sara Poin. Ντούβας/Ραπακούλια ΕΞ,2ος ΕΞ,1ος ΕΞ, RCACIT
144 Azor od Race E.S. Βαθρακοκοίλης/Κανίδης ΕΞ,2-CACIT
128 Krol Poin. Γιοχάλας-Πάνου /Μανωλάκης CACIT,ΕΞ,2-ΠΚ
116 Rapakoulias Gen.Kronos E.S. Κιτσάκης/Ραπακούλιας 3-ΕΞ,ΠΚ
108 Risko E.S. Δογιάκης/Αποστολάκος 2-ΕΞ, RCACT
104 Kavadias Markos E.S. Καβαδίας/Simeons ΕΞ,2-2ος ΕΞ,
92 Picenium Zoran Poin. Λαμπρούσης/Μανωλάκης 1ος ΕΞ,ΠΚ,ΕΞ
92 Cielo Sirtouf E.S. Στακτοπούλου/Μαυρίδης RCACIT,1ος ΕΞ
88 Kotinos Stil Poin. Παναγιωτακόπουλος-Σπηλιακόπουλος/Ραπακούλιας CACIT,ΕΞ
76 Taygetos of Mathiopoulos Poin. Μαθιόπουλος/Μαυρίδης 1ος ΕΞ,2ος ΕΞ
68 Rapakoulias Gen.Kirki E.S. Φανουράκης/Ραπακούλιας ΕΞ,2ος ΕΞ
64 Robert E.S. Σακαντάνης/Eschini 2-ΕΞ
56 Rodeo del Sargiadae Poin. Σακαντάνης/Eschin CACIT
56 Besinos Panthos E.S. Οικονομίδης/Μαυρίδης CACIT
56 Astro di Almaliotis E.S. Αλμαλιώτης/Μανωλάκης CACIT
36 Negus E.S. Τίκας/Παυλίδης 2ος ΕΞ
32 Rapakoulias Gen.Piros E.S. Φανουράκης/Ραπακούλιας ΕΞ
32 Ciao Sirtouf E.S. Φουτρής/Παυλίδης ΕΞ
32 Radentis Hami E.S. Gem/Κανίδης ΕΞ
32 Perla Poin. Πάντας/Μανωλάκη ΕΞ
32 Legolas di Ioannina Poin. Πετούση-Σαραλιώτης/Παυλίδης ΕΞ
20 Heart Poin. Μανωλάκης ΠΚ