ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2016.

540 One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης/Κοσμάς 2-CACIT,2-RCACIT, 4-1ος ΕΞ,4-ΕΞ,2ος ΕΞ
416 Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης/Γονιδάκης 2-CACIT,6-ΕΞ,2-2ος ΕΞ, 1ος ΕΞ
364 Kavvadias Bruno E.S. Καββαδίας/Παχής 2-RCACΙT, ΕΞ,1ος ΕΞ,3-2ος ΕΞ,ΠΚ, CACIT
204 Paolo el del Astro E.S. Καρατζάς/Παναγό-πουλος 2-2ος ΕΞ,ΠΚ, 2-CACIT
204 Rossi cane di Loumario Poin. Λουλουδάκης 3-ΕΞ, 3-2ος ΕΞ
196 Rapakoulias Genesis Piros E.S. Παπαδόπουλος/Ραπακούλιας ΕΞ, RCACIT,2-CACIT
184 Gesoulis Goliath Poin. Γκεσούλης/Κοσμάς 1ος ΕΞ, ΠΚ, CACIT 2ος ΕΞ,ΕΞ
184 Merilyn E.S. Παρασκευαιδης/Κανίδης 1ος ΕΞ,ΠΚ,ΕΞ,2ος ΕΞ,CACIT
172 Bill Droserou E.S. Sisman/Γονιδάκης 2ος ΕΞ,3-ΕΞ, 1ος ΕΞ
172 Ciro Sirtouf E.S. Πρέζας/Κοσμάς ΠΚ,3-ΕΞ,CACIT,
164 Rapakoulias Genesis Odyseas E.S. Τσαρδακάς/Ραπακούλιας 2-CACIT, RCACIT
160 Cima Sirtouf E.S. Κλωνάρης/Γονιδάκης ΠΚ,3-EΞ, RCACT
160 Adora bella di Zambra Poin. Κλωνάρης/Γονιδάκης 1ος ΕΞ,RCACIT, ,2ος ΕΞ, ΕΞ
148 Zerbi E.S. Γεωργακόπουλος/ Γονιδάκης 3-ΕΞ, RCACIT
132 Hugo Poin. Σακαντάνης/Γονιδάκης 3-ΕΞ, 2ος ΕΞ
132 Lady E.S. Κολλάρας/Μέντες 2ος ΕΞ, 3-ΕΞ
124 Ramensis Gian E.S. Νικομάνης/Κοσμάς RCACIT,2-2ος ΕΞ,
100 Me-Dentis Crystal E.S. Μεντές ΠΚ, ΕΞ,2-EΞ derby
96 Aska el del Astro E.S. Παναγόπουλος 3-ΕΞ
96 Bekam di Bogioglou E.S. Κραβαρίτης/Μεντές 1ος ΕΞ,2ος ΕΞ,ΠΚ
92 Max ton Gialtron E.S. Χαλκίτης/Γονιδάκης 2ος ΕΞ.,CACIT
92 Livia E.S. Παχής 2ος ΕΞ,CACIT
88 Arapaina E.S. Σακαντάνης/Παχής ΕΞ, CACIT
84 Rapakoulias Genesis Kirki E.S. Ραπακούλιας 2-ΕΞ,ΠΚ
84 Geisa tou Giappou Poin. Χατζιαργυρίου/Λουλουδακης 2-ΕΞ, CACT
76 Alex Afidnai Giuda E.S. Δέδες/Παυλίδης ΕΞ, RCACT
76 Arkan E.S. Καρφής/Λιάσκος CACIT,ΠΚ
76 Bulos Zagni del Duda E.S. Klaus/Παυλίδης 1ος ΕΞ, 2ος ΕΞ
76 Gas de Piks Elikon E.S. Τσιρογιάννης ΕΞ, RCACT
72 Kavadias Omiros E.S. Παχής 1ος ΕΞ, ΕΞ
60 Gino Poin. Μπουλντάς/Γονιδάκης ΠΚ, 1ος ΕΞ
60 Lolla Simeons Team E.S. De Angelis/ Simeons ΕΞ, CACT
57 Zak Poin. Γιοχάλας-Πάνου/Μανωλάκη ΕΞ, RCACT
57 Lady de la Combo E.S. Ζωμένος/Λιάσκος ΕΞ,RCACT
52 Astrahan del duda Poin. Κλωνάρης/Γονιδά κης RCACIT
40 Dynamite Simeons Team E.S. Παχής 1ος ΕΞ
39 Ringo Peanias E.S. Βράιλας/Παχής ΠΚ,ΕΞ
36 Ramon Poin. Ραπτης/Λουλουδάκης 2ος ΕΞ
32 Gotto di Tsoto Poin. Τσοτόπουλος ΕΞ
32 Cumano E.S. Φανουράκης/ Κανίδης ΕΞ
32 Ηeart Poin. Μανωλάκης/Κοσμά ΕΞ
32 Azor el del Astro E.S. Παναγόπουλος ΕΞ
32 Doykas di Varsos Team Poin. Βάρσος ΕΞ
32 Kavvadias Iliada E.S. Καββαδίας/Παχής ΕΞ
24 Red Ir.S. Αποστόλου/Παχής 1ος ΠΚ
24 Rapakoulias Genesis Morias E.S. Ραπακούλιας EΞ
24 Rapakoulias Genesis Scorpios E.S. Ραπακούλιας ΕΞ
24 Nicol E.S. Ραφτόπουλος/Μαυρίδης ΕΞ
24 Rapakoulias Genesis Dafni E.S. Ραπακούλιας ΕΞ
24 Race E.S. Λιβιάκης/Κανίδης ΕΞ
24 Rio E.S. Ρωμανιάς/Γονιδάκης ΕΞ
24 Loupo di Ioannina Poin. Παππάς/Αποστολάκος ΕΞ
24 Sirios Alimari Poin. Παπαδόπουλος ΕΞ
24 Mustakas Animus Nobel Poin. Γιοχάλας-Πάνου/Μανωλάκη ΕΞ
24 Roudy Peanias E.S. Βράιλας/Παχής ΕΞ
24 Norma E.S. Φανουράκης/Κλαδάκης ΕΞ
24 Viera E.S. Βαρζακάκος/Μανωλάκης ΕΞ
24 Atlantas E.S. Μπαρούνης/Γονιδάκης ΕΞ
24 Rapakoulias Genesis Dionisos E.S. Αραπκιλής/Ραπακούλιας ΕΞ
24 Jema Poin. Γιοχάλας-Πάνου/Μανωλάκη ΕΞ
24 Rapakoulias Genesis Iasi Poin. Ραπακούλιας ΕΞ
20 Mplek cane di Loumario Poin Σεϊτανίδης/Λουλουδάκης ΠΚ
15 Rados Anima Nireas E.S. Ράδος/Παχής ΠΚ
15 Animus Helmou Dias Poin. Σταυρόπουλος/Λιάσκος ΠΚ
15 Dill-Spin Viktor E.S. Σπινόκιας ΠΚ
15 Nefeli's Loua E.S. Γιαννόπουλος/Ραπακούλιας ΠΚ
15 Sadie Alimari Poin. Θεωνάς/Λουλουδάκης ΠΚ
15 Nonna di Ilanidis E.S. Ιλανίδης ΠΚ
15 Blek Droserou E.S. Κολυσίκας ΠΚ
15 Honnor Sirtouf E.S. Δακουτρός-Φωτεινός/Παυλίδης ΠΚ
12 Lafit Poin. Πανόπουλος Κ
12 Angie del Montes Saggias E.S. Σέψας/Μεντές Κ