Πρωτάθλημα Μορφολογίας 2018.

Μετά το πέρας του Πρωταθλήματος Μορφολογίας ΟΚΑΔΕ για το 2018, οι πρώτοι στην βαθμολογία ανά ράτσα είναι οι κάτωθι :

ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΕΤΤΕΡ
River Dionisis Doulos Κατσινός Απ / Γονιδάκης

ΠΟΙΝΤΕΡ
Lamia Di Ioannina ιδ.Παππάς Βύρωνα / Παυλίδης

ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΣΕΤΤΕΡ
Oriona's Land Kobi ιδ. Μοτσάκος-Χαιρόπουλος / Γονιδάκης

ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΣΕΤΤΕΡ
Maddy ιδ. Δουλκέρογλου Γιώργος