ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2017.

328 Kavadias Omiros E.S. Καββαδίας/Παχής 2- ΕΞ,3-CACIT, RCACIT,RCACT
292 Paolo el del Astro E.S. Λιούρας/Παναγό-πουλος 2-1ος ΕΞ, 2ος ΕΞ, 2-CACIT,2-ΕΞ
284 Arapaina E.S. Σακαντάνης/Παχής 3-ΕΞ, CACIT,2-1ος ΕΞ,RCACIT
280 One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης/Κοσμάς RCACT, 2-1ος ΕΞ, ΕΞ,2-2ος ΕΞ, RCACIT
240 Merilyn E.S. Παρασκευαιδης/Κανίδης 2-1ος ΕΞ,CACIT, 2-RCACIT
213 Kavvadias Gina E.S. Παχής 1ος ΕΞ,3-2ος ΕΞ,ΕΞ, RCACT
196 Me-Dentis Crystal E.S. Μεντές 2-ΠΚ,1ος ΠΚ,2ος ΕΞ, 3-EΞ
192 Livia E.S. Simeons/Παχής 2ος ΕΞ,2-CACIT, RCACT
168 Fedel tou Olympou E.S. Χωρικής/Τσοτόπουλος CACIT,RCACT,2ος ΕΞ,ΕΞ
160 Rossi cane di Loumario Poin. Γάβανος/Λουλουδάκης ΕΞ, 2ος ΕΞ,2-ΠΚ, RCACIT
160 Moris di Bojioglou E.S. Μπόγιογλου/Κοσμάς CACIT,RCACIT, ΠΚ,ΕΞ
148 Robert E.S. Σακαντάνης/Παχής 2-CACIT,2ος ΕΞ
144 Gesoulis Goliath Poin. Γκεσούλης/Κοσμάς 2-1ος ΕΞ, 2-ΕΞ
112 Ramon Poin. Ραπτης/Λουλουδάκης 2-2ος ΕΞ,1ος ΕΞ
100 Iliopoulos Felicia Poin. Ρόβας-Σακκας /Κοσμάς 2-ΕΞ,CACT
96 Kavvadias Iliada E.S. Καββαδίας/Παχής 1ος ΕΞ,CACIT
92 Azor el del Astro E.S. Σαβράμης/Παναγόπουλος ΕΞ,ΠΚ,1ος ΕΞ
84 Bera E.S. Βαθρακοκοίλης-Σιδερής/Κανίδης ΕΞ,RCACIT
72 Corfu E.S. Τσουλφίδης/Κανίδης 2-2ος ΕΞ
68 Zana Poin. Λουλουδάκης ΕΞ,2ος ΕΞ
64 Rapakoulias Genesis Kirki E.S. Δουλκέρογλου 2-ΕΞ
64 Aska el del Astro E.S. Καρατζάς/ Παναγόπουλος 2-ΕΞ
60 Nigiar tou Katsari E.S. Κάτσαρης/Λουλουδάκης 2ος ΕΞ,1ος ΠΚ
56 One Dream Kosmas Cyclopas E.S. Πάτσης/Κοσμάς CACIT
52 Bekam di Bogioglou E.S. Κραβαρίτης/Μεντές ΕΞ,ΠΚ
36 Cani di Caccia Doukisa E.S. Πέτσης/Ηλίας 2ος ΕΞ
32 Doykas di Varsos Team Poin. Βάρσος ΕΞ
32 Kavvadias Bruno E.S. Καββαδίας/Παχής ΕΞ
32 Ramensis Gian E.S. Μπάλκουρας/Κοσμάς ΕΞ
32 Alex E.S. Τζίρμπης/Κοσμάς ΕΞ
20 Pianigiani's Aleck E.S. Δουλκέρογλου ΠΚ
16 Pianigiani's Billy E.S. Κ