ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2017.

300 D.S. Depi's Tsitro E.S. Στακτοπούλου/Μαυρίδης ΕΞ, 3-1ος ΕΞ,2ος ΕΞ, CACIT
244 Nicol di Pappos Matrix E.S. Σβεστονωφ/Μαυρίδης CACIT,1ος ΕΞ, 3-ΕΞ,RCACIT
244 Perla Poin. Πάντας/Μανωλάκη 3-RCACΙΤ,CACIT,ΕΞ
220 Guan della Anthousa Poin. Νικολαϊδης/Αποστολάκος 2-1ος ΕΞ,ΕΞ, RCACIT,CACIT
196 Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης ΕΞ, RCACIT, 2-CACIT
192 Park Rajkal Poin. Χρήστου/Μανωλάκης CACIT,2-2ος ΕΞ, 2-EΞ
176 Psiharis Ventus Best Poin. Γαβιώτης/Αποστολάκος 2-RCACΙT,1ος ΕΞ,ΕΞ
172 Rapakoulias Genesis Odyseas E.S. Ραπακούλιας 1ος ΕΞ,2ος ΕΞ,3-ΕΞ
156 Faster del Zagnis E.S. Eschini 2-CACIT,RCACT
156 Max ton Gialtron E.S. Χαλκίτης/Γονιδάκη CACIT,2-ΕΞ,2ος ΕΞ
152 Donald del Duda E.S. Κλωνάρης/Γονιδάκης 1ος ΕΞ,ΕΞ,1ος ΠΚ, ΠΚ,2ος ΕΞ
140 Astrahan del duda Poin. Κλωνάρης/Γονιδά κης 1ος ΕΞ,2-ΕΞ,2ος ΕΞ
140 Legolas di Ioannina Poin. Δακουτρός-Φωτεινός/Παυλίδης RCACIT,CACIT, ΕΞ
140 Adora bella di Zambra Poin. Κλωνάρης/Γονιδάκης 2ος ΕΞ,2-ΕΞ,1ος ΕΞ
128 Gaudi Sirtouf E.S. Σβεστονώφ/Μαυρίδης 1ος ΕΞ,2-RCACT
116 Arack E.S. Σακαντάνης/Eschin 1ος ΕΞ,RCACT,ΕΞ
112 Cielo Sirtouf E.S. Στακτοπούλου/Μαυρίδης 2-CACIT
112 Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης/Μαυρίδης 2-CACIT
108 Demo Sirtouf E.S. Bagani-Κασσια-νίδης /Μαυρίδης RCACIT,CACΙT
96 Bulos Zagni del Duda E.S. Αθανασιάδης/Παυλίδης CACIT,1ος ΕΞ
92 Marci Poin. Marteli/Eschini CACIT,2ος ΕΞ
68 Neron dim.Kapatos Poin. Μαρουδίτσης/Καπάτος ΕΞ, 2ος ΕΞ
64 Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης/Γονιδάκης 2-ΕΞ
64 Tuono del Giumar Poin. Σακαντάνης/Eschin 2-EΞ
52 Τhor E.S. Gavrilovic RCACIT
52 Picenium Usain E.S. Φελώνης/Παυλίδης ΕΞ, ΠΚ
44 Astro di Almliotis E.S. Νάστος/Μανωλάκη RCACT
44 Rodeo del Sargiadae Poin. Σακαντανης/Eschin RCACT
40 Lady E.S. Μέντες 2-ΠΚ
40 Tayson del Duda Poin. Κλωνάρης/Γονιδάκης 1ος ΕΞ
40 Ranger del Sargiadae Poin. Σακαντάνης/Eschin 1ος ΕΞ
32 Gourou Sirtouf E.S. Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης ΕΞ
32 Zoro Poin. Gavrilovic ΕΞ
32 Azor od Race E.S. Κανίδης ΕΞ
32 Krol Poin. Γιοχάλας-Πάνου/Μανωλάκης ΕΞ
20 Kubit tou Petrochilou Poin. Πετροχειλος ΠΚ
20 Vorras E.S. Παυλίδης ΠΚ
20 Master Rajkal E.S. Μόκρης/Μανωλάκης ΠΚ