ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2018.

400 Gaston E.S. Ζαδές-Βυθούλκας/ Μαυρίδης 5-CACIT,RCACIT, ΕΞ, 2ος ΕΞ
324 Franchana's Pointer Boss Poin. Βολιτάκης/Μαυρίδης 4-CACIT, RCACIT ,CACT
304 Zara de la Palmosa Poin. Κλωνάρης/Γονιδάκης 3-ΕΞ, CACIT,2-1ος ΕΞ,2-2ος ΕΞ
240 Psiharis Ventus Best Poin. Γαβιώτης/Αποστολάκος 2-CACIT,RCACT RCACΙT,ΕΞ
220 Donald del Duda E.S. Στίλος/Γονιδάκης 1ος ΕΞ,3-ΕΞ,2ος EΞ, CACT
204 Perla Poin. Πάντας/Μανωλάκη 2-RCACΙΤ,CACIT,RCACT
188 Μambo del Duda E.S. Κλωνάρης/Γονιδάκης 1ος ΕΞ,4-ΕΞ,ΠΚ
168 Viera E.S. Βαρζακάκος/Μανωλάκης 2-RCACIT,2-EΞ
164 Hemingway Poin. Eschini 2-CACIT,RCACIT
160 Demo Sirtouf E.S. Bagani-Κασσια-νίδης /Μαυρίδης 2-ΕΞ, 1ος ΕΞ, CACΙT
136 Rapakoulias Gen.Iasi Poin. Κιτσάκης/Ραπακούλιας 2-RCACIT,ΕΞ
128 Pirlo od Gastona E.S. Baraghini RCACT,RCACIT,ΕΞ
124 Geisa toy Giappou Poin. Χατζιαργυρίου/Λουλουδάκης 2ος ΕΞ,ΕΞ,CACIT
124 Minoas di pappos Matrix E.S. Σακαλής/Μαυρίδης RCACIT,1ος ΕΞ,ΕΞ
124 Psiharis Ventus Geto Poin. Γαβιώτης/Αποστολάκος RCACIT,1ος ΕΞ,ΕΞ
116 Max ton Gialtron E.S. Χαλκίτης/Γονιδάκη RCACIT,2-ΕΞ
108 Guan della Anthousa Poin. Χρήστου/Αποστολάκος 1ος ΕΞ,2ος ΕΞ,ΕΞ
108 Athina E.S. Μπίτας-Παναγό-πουλος/Μαυρίδης RCACT,2-ΕΞ
104 Zak Poin. Χρήστου/Μανωλάκης 2-2ος ΕΞ,ΕΞ
104 Revel of Oscar E.S. Xαραλάμπους/Μαυρίδης 1ος ΕΞ,2-ΕΞ
96 Nicol di Pappos Matrix E.S. Σβεστονωφ/Μαυρίδης 3-ΕΞ,
92 Tayson del Duda Poin. Κλωνάρης/Γονιδάκης CACIT,2ος ΕΞ
88 Lamia di Ioannina Poin. Παππάς/Παυλίδης CACIT,ΕΞ
88 Roval Miro E.S. Baraghini CACIT,ΕΞ
72 Adora bella di Zambra Poin. Κλωνάρης/Γονιδάκης 1ος ΕΞ,ΕΞ,
68 Asso tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος 2ος ΕΞ, ΕΞ
68 Unter Poin. Eschini 2ος ΕΞ, ΕΞ
64 D.S. Depi's Tsitro E.S. Στακτοπούλου/Μαυρίδης 2-ΕΞ
56 Ranger del Sargiadae Poin. Σακαντάνης/Eschin CACIT
56 Bulos Zagni del Duda E.S. Αθανασιάδης/Παυλίδης CACIT
52 Picenium Usain E.S. Φελώνης/Παυλίδης RCACIT
52 Radentis Big E.S. Baraghini RCACIT
36 Kubit tou Petrochilou Poin. Πετροχειλος 2ος ΕΞ
32 Back del Zaglas Poin. Θεοδοσόπουλος/Παυλίδης ΕΞ
32 Circe E.S. Baraghini ΕΞ
32 Neron dim.Kapatos Poin. Καπάτος ΕΞ
32 Hitchcok del Maltempo Poin. Eschini ΕΞ
32 Rodeo del Sargiadae Poin. Σακαντανης/Eschin EΞ
32 Texas E.S. Δογιάκης/Αποστολάκος ΕΞ
32 Tuono del Giumar Poin. Σακαντάνης/Eschin ΕΞ
20 Faster del Zagnis E.S. Eschini ΠΚ