ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2018.

344 One Dream Kosmas Casper E.S. Τζίρμπης/Κοσμάς 4-CACIT,RCACIT, ΕΞ,2ος ΕΞ,
320 Bera E.S. Βαθρακοκοίλης/Κανίδης 3-ΕΞ,2-CACIT, 1ος ΕΞ,2-2ος ΕΞ
256 Kavvadias Gina E.S. Παχής 5-1ος ΕΞ, CACΙT
252 Ipsipetis Danis Poin. Καρμίρης/Παναγόπουλος 2-CACIT,2-RCACIT, 2ος ΕΞ
220 Paolo el del Astro E.S. Λιούρας/Παναγό-πουλος 2-1ος ΕΞ, 2ος ΕΞ, RCACIT,ΕΞ,ΠΚ
200 Moris di Bojioglou E.S. Κούνης/Σταματόπουλος CACIT,2-ΕΞ, 2-1ος ΕΞ
196 Merilyn E.S. Παρασκευαιδης/Κανίδης ΕΞ,2-CACIT, RCACIT
180 Arapaina E.S. Σακαντάνης/Παχής ΕΞ, CACIT,1ος ΕΞ, RCACIT
172 Azor el del Astro E.S. Σαβράμης/Παναγόπουλος 2-ΕΞ,ΠΚ,2ος ΕΞ, RCACIT
172 Zana cane di Loumario Poin. Λουλουδάκης CACIT,RCACIT, 1ος ΕΞ,1ος ΠΚ
164 Diki Digal E.S. Νταλαράς/Κωνσταντίνιδης CACIT,1ος ΕΞ, 2ος ΕΞ,ΕΞ
144 Pandora E.S. Ματεντζίδης/Παναγόπουλος 2-ΕΞ,ΠΚ, 1ος ΠΚ, 2ος ΕΞ
136 Ramensis Gian E.S. Μπάλκουρας/Κοσμάς 2-1ος ΕΞ,CACIT
128 Robert E.S. Σακαντάνης/Παχής CACIT,1ος ΕΞ,ΕΞ
128 Me-Dentis Crystal E.S. Καρπίτης/Μεντές 3-ΠΚ,2ος ΕΞ,EΞ
128 Fedel tou Olympou E.S. Χωρικής/Τσοτόπουλος 1ος ΕΞ,2ος ΕΞ,ΕΞ, ΠΚ
128 Siva E.S. Μεντές 4-EΞ
124 Kavvadias Iliada E.S. Καββαδίας/Παχής 2-1ος ΕΞ,RCACT
120 Zina di Comi Poin. Πλέσσας/Παναγόπουλος RCACIT, ΕΞ, 2ος ΕΞ
112 Iliopoulos Felicia Poin. Ρόβας-Σακκας /Κοσμάς 2-2ος ΕΞ,2-ΠΚ
96 Corfu E.S. Τσουλφίδης/Κανίδης 3-ΕΞ
84 Rapakoulias Gen.Morias E.S. Καρανάσος/Ραπακούλιας ΕΞ,RCACIT
80 Santzo el del Astro E.S. Καρατζάς/Παναγόπουλος 1ος ΕΞ,2-ΠΚ
76 Rapakoulias Genesis Dafni E.S. Παπαδόπουλος/Ραπακούλιας RCACIT,1ος ΠΚ
52 Kavadias Omiros E.S. Καββαδίας/Παχής RCACIT
40 Ikaros di Tsoto Poin. Τσοτόπουλος 1ος ΕΞ
36 Μοndo del Sargiadae Poin. Κλωνάρης/Κοσμάς 2ος ΕΞ
32 Da vinci Simeons Team E.S. Ράδος/Παχής EΞ
32 Rossi cane di Loumario Poin. Γάβανος/Λουλουδάκης ΕΞ
32 Croll E.S. Καλαμαράς/Κανίδη EΞ
32 Jeday del Duda E.S. Αϊβάζογλου/Σταματόπουλος ΕΞ
32 Νοrma E.S. Φανουράκης/Κλαδάκης EΞ
32 Kavadias Adis E.S. Καββαδίας/Παχής ΕΞ
32 Kavadias Vito Korleone E.S. Καββαδίας/Παχής ΕΞ
20 Equador tou Anemou E.S. Δουλκέρογλου ΠΚ