ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 2018.

224 Asso tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος 4-CACT,ΕΞ
220 Calderas Genesis Pepper E.S. Καλλής/Ματθαίου RCACT,2-1ος ΕΞ,2-2ος ΕΞ,1ος ΠΚ
184 Rapakoulias Genesis Scorpios E.S. Ραπακούλιας RCACIT,RCACT,CACT,1ος ΕΞ
152 Alf of Voudris E.S. Ματθαίου 2-1ος ΕΞ,1ος ΠΚ, CACT
140 Calderas Genesis Piko E.S. Καλλής/Ματθαίου 3-2ος ΕΞ,ΕΞ
120 Nomar di Crocedomini E.S. Μαρνέζος CACT,1ος ΕΞ,ΕΞ
112 Rapakoulias Genesis Piros E.S. Αραπκιλής ΕΞ, 2ος ΕΞ,RCACT
96 Alex Afidnai Kreon E.S Δέδες 2-CACT
88 Alex E.S. Τζίρμπης/Κοσμάς CACT,1ος ΕΞ
80 Muska tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος ΕΞ,CACT
68 Tropeon Ciro Poin. Παλμές RCACT,1ος ΠΚ
52 Rapakoulias Genesis Ofis E.S. Στούμπος/Ραπακούλιας EΞ,ΠΚ
52 Gardino Hunter Athlitic E.S. Γιαννούκος EΞ,ΠΚ
48 Zerry tou Petrochilou Ir.S. Πετρόχειλος CACT
48 Mufo Ε.S. Γιαλλιάς/Ντάουλας CACT
48 Rapakoulias Genesis Dionisos E.S. Αραπκιλής CACT
48 Negus del Zaglas Ε.S. Ματθαίου CACT
40 Achileas Poin. Ντούβας 1ος ΕΞ
40 Dem tou Petrochilou Poin. Πετρόχειλος 1ος ΕΞ
40 Gigantas tou Petrochilou E.S. Πετρόχειλος 1ος ΕΞ