Εθνικές ομάδες Πρακτικού Κυνηγίου 19-20/10/2013-Σερβία.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ POINTER.

1. FURY ΣΒΕΣΤΟΝΩΦ/ΜΑΥΡΙΔΗΣ
2. AKERIENSIS MAIKOL ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ/ΠΑΥΛΙΔΗΣ
3. HUGO ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ/ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ
4. ASTRAHAN DEL DUDA ΚΛΩΝΑΡΗΣ/ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ
5. HONDA ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ/ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ

R. BITA ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ/ΠΑΥΛΙΔΗΣ
R. TAYGETOS OF MATHIOPOULOS ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ /ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SETTER.

1. RIJANIS KLAUD ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ/ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ
2. RADENTIS NEMO ΚΑΤΣΑΡΗΣ/ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ
3. CIMA SIRTOUF ΚΛΩΝΑΡΗΣ/ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ
4. NEGUS ΤΙΚΑΣ/ΠΑΥΛΙΔΗΣ