Αποτελέσματα 58ης Έκθεσης Μορφολογίας -8/7/2017-Πάτρα.

ΠΟΪΝΤΕΡ - ΚΡΙΤΗΣ: Αδριανόπουλος Βασίλης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Darios Πλανήτερος Ελ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Jiny di Comi Πετρόπουλος Σπ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Ipsipetis Dany Παπανικολόπουλος
2ος Εξαίρετος Ipsipetis Danis Τσαλαφούτας
3ος Εξαίρετος Tropeon Ringo Πάτσουρας Παν.
4ος Πολύ Καλός Pedro Αναγνωστόπουλος
Πολύ Καλός Elbis Ζαρναβέλης-Αργυρόπουλος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Rasty di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Paiper Wood di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Indian Face di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης
2ος Πολύ Καλός Ipsipetis Doly Καρμίρης-Στασινόπουλος
3ος Πολύ Καλός Demy Ζαρναβέλης
4ος Πολύ Καλός Morena Ζαρναβέλης

Καλύτερο αντιθέτου φύλου- Indian Face di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Zina di Comi Πλέσσας Αλ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Scotian Fog di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Rasty di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΕΤΤΕΡ - ΚΡΙΤΗΣ: Καλαντζής Γεώργιος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Santzo el del Astro Παναγόπουλος Δ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Illo El del Astro Παναγόπουλος Δ.
2ος Εξαίρετος Rio Σταματόπουλος Π.
3ος Πολύ Καλός Big Valter Dugi Aggelopoulos Κατσίπης Μ.
4ος Πολύ Καλός Nedas Achaios Γιούλης Θ.
Kαλός Power Κατσίπης-Ζουλινάκη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Calderas Genesis Koeman Σταματόπουλος Π.
2ος Πολύ Καλός Azor el del Astro Σαβράμης Χρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACV Illio El del Astro Καραδήμας Βας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Virtus Passionis Odra Τσαμαντάκης Γ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Virtus Passionis Ira Τσαμαντάκης Γ.
Καλύτερο αντιθέτου φύλου.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Illio El del Astro Καραδήμας Βας.

1ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ : Di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ: Illio El del Astro Καραδήμας Βας.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Rasty di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης