Αποτελέσματα Έκθεσης CAC Σερρών -10-9-2018.

ΚΡΙΤΗΣ: Πίτσικας Σταύρος.
ΠΟΪΝΤΕΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ο Πολλά Υποσχόμενο Valley's King Harris Γαβιώτης Γ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Thor of Sfagia Κανδυλιάρης Π.
2ος Εξαίρετος RCACJ Ste-Apos Loi Γαβιώτης Γ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Κόρκι Χονδρούδης Γ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Tango of Sfagia Κανδυλιάρης Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Psiharis Ventus Best Γαβιώτης Γ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ο Πολλά Υποσχόμενο Mekka del Duda Στίλος Δημ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Thekla of Sfagia Κανδυλιάρης Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Jema Γιοχάλας-Πάνου
2ος Πολύ Καλός Pegy Γιαννακίδης Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Lamia di Ioannina Παππάς Β.
2ος Εξαίρετος Santra Alimari Κασταμονίτης Γ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Lamia di Ioannina Παππάς Β.

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΕΤΤΕΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ο Πολλά Υποσχόμενο Ramensis Lord Λεβέντης Νικ.
Υποσχόμενο Paris di Tsiova Τσιώρας Ευαγ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Ntenis Anatolikis Romilias Τσιτσιλικάκης Χρ.
2ος Εξαίρετος Marion Δημητριάδης Αν.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ: Ntenis Anatolikis Romilias Τσιτσιλικάκης Χρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC River Dionisis Doulos Κατσινός Απ.
2ος Εξαίρετος Franco Δημητριάδης Α
3ος Πολύ Καλός Luno Καζάκος Σωτ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Ares Dionisis Doulos Σάσσος Απ.
2ος Εξαίρετος Paco Dionisis Doulos Πάπικας Γ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Attilas Ηλίας Π.
2ος Πολύ Καλός Viera Βαρζακάκος Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Rod Dionisis Doulos Μάλλιαρης Αθ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Ariel Ευφραιμίδης Οδ.
2ος Εξαίρετος Amelie Μπουντρούδης Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Perla di Hristodulu Χριστοδούλου Χρ.
2ος Εξαίρετος Rea Νικολαίδης Πρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Indy Χωρίκης Κ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: River Dionisis Doulos Κατσινός Απ.

ΙΡΛΑΝΔΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Oriona's Land Kobi Μοτσάκος-Χαιρόπουλος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Oriona's Land Kira Μοτσάκος-Χαιρόπουλος

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Oriona's Land Kira Μοτσάκος-Χαιρόπουλος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ.
1ο OF SFAGIA-ΚΑΝΔΥΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ : Mekka del Duda Στίλος Δημ

ANAΠΛ.ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ: Ramensis Lord-Λεβέντης Νικ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ : Ntenis Anatolikis Romilias Τσιτσιλικάκης Χρ.

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ: Thor of Sfagia Κανδυλιάρης Π.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ: Oriona's Land Kira Μοτσάκος-Χαιρόπουλος

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: River Dionisis Doulos Κατσινός Απ.