Αποτελέσματα Έκθεσης Μορφολογίας στο ΜΕC Παιανίας 6/4/2019.

ΠΟΪΝΤΕΡ - ΚΡΙΤΗΣ: Καλφόπουλος Κων/νος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Molivios Ni Kontogonis Κοντογώνης Νικ.
2ος Εξαίρετος RCACJ Gesoulis Apollon Γκεσούλης Παν.
3ος Πολύ Καλός Aktor Κατακουζινός Π.
4ος Πολύ Καλός Pario Δημητρίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Piero Di Varsos Team Τσαλιαγκός Γιωρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Pagasitikos Killer Βάρσος Ιωαν.
2ος Εξαίρετος Rimbo Κέκης Παν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Asso di Varsos Team Τσεμπελής Ανδ.
2ος Πολύ Καλός Jeday del Duda Αιβάζογλου Νικ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Brek della Pelineo Χαλκούσης Ιορδ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Metta del Duda Γονιδάκης Αγγ.
2ος Εξαίρετος RCACJ Niovi Κατακουζινός Π.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ: Metta del Duda Γονιδάκης Αγγ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Betty Ni Kontogonis Κοντογώνης Νικ.
2ος Εξαίρετος Pepper Di Varsos Team Βάρσος Ιωαν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Mekka del Duda Στίλος Δημ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Brek della Pelineo Χαλκούσης Ιορδ.

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΕΤΤΕΡ - ΚΡΙΤΗΣ :Λυχούδης Απόστολος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Virtus Passionis Zano Τσαμαντάκης Γιωρ.
2ος Πολύ Καλός One Dream Kosmas Domino Κοσμάς Παν.
3ος Πολύ Καλός Gufo Μήτσης Γιωρ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ: Virtus Passionis Zano Τσαμαντάκης Γιωρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Ntenis Anatolikis Romilias Τσιτσιλικάκης Χρ.
2ος Εξαίρετος Faster del Zagnis Τζίρμπης Χρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Jeff Κακλιός-Παλάσκας
2ος Πολύ Καλός Tel di Gruma Νικολάου Νικ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Virtus Passionis Iron Τζαμπαζής-Φραγγίδης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Ramensis Melody Κοσμάς Παν.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Ntenis Anatolikis Romilias Τσιτσιλικάκης Χρ.

ΙΡΛΑΝΔΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ – Σκούρα Μάτα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC A Red Point of View Potnia Red Σεσέλε Σταυρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC A Love is Born Potnia Red Σεσέλε Σταυρ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: A Love is Born Potnia Red Σεσέλε Σταυρ.

 

1ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ : DI VARSOS TEAM-Βάρσος Ιωάννης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ : Virtus Passionis Zano -Τσαμαντάκης Γιωρ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ : Metta del Duda- Γονιδάκης Αγγ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ: A Love is Born Potnia Red- Σεσέλε Σταυρ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Brek della Pelineo -Χαλκούσης Ιορδ.