Αποτελέσματα Έκθεσης Μορφολογίας στο Mec Παιανίας 7/4/2019.

ΠΟΪΝΤΕΡ - ΚΡΙΤΗΣ: Λυχούδης Απόστολος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Aktor Κατακουζινός Π.
2ος Πολύ Καλός Ass di Varsos Team Βάρσος Ιωαν.
3ος Πολύ Καλός Gesoulis Apollon Γκεσούλης Παν.
4ος Πολύ Καλός Molivios Ni Kontogonis Κοντογώνης Νικ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Piero Di Varsos Team Τσαλιαγκός Γιωρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Pagasitikos Killer Βάρσος Ιωαν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Asso di Varsos Team Τσεμπελής Ανδ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Brek della Pelineo Χαλκούσης Ιορδ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Metta del Duda Γονιδάκης Αγγ.
2ος Εξαίρετος RCACJ Mavri Arachni Ni Kontogonis Κοντογώνης Νικ.
3ος Πολύ Καλός Niovi Κατακουζινός Π.
4ος Πολύ Καλός Aka Βαρώνος Γιωρ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ: Metta del Duda Γονιδάκης Αγγ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Betty Ni Kontogonis Κοντογώνης Νικ.
2ος Πολύ Καλός Pepper Di Varsos Team Βάρσος Ιωαν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Anita Ni Kontogonis Κοντογώνης Νικ.
2ος Εξαίρετος RCAC Mekka del Duda Στίλος Δημ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Brek della Pelineo Χαλκούσης Ιορδ.

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΕΤΤΕΡ - ΚΡΙΤΗΣ : Καλφόπουλος Κων/νος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Gufo Μήτσης Γιωρ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΩΝ: Gufo Μήτσης Γιωρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Romel Δάμος Δημ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Ntenis Anatolikis Romilias Τσιτσιλικάκης Χρ.
2ος Εξαίρετος Faster del Zagnis Τζίρμπης Χρ.
3ος Εξαίρετος Marquez Ξενάκης Μπ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Jeff Κακλιός-Παλάσκας
2ος Εξαίρετος Tel di Gruma Νικολάου Νικ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Ntenis Anatolikis Romilias Τσιτσιλικάκης Χρ.

ΙΡΛΑΝΔΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ – Καλφόπουλος Κων/νος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚ.ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ο Πολλά Υποσχόμενο Club Tsirbas Orfeas Τσίρμπας Στεφ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC A Red Point of View Potnia Red Σεσέλε Σταυρ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC A Love is Born Potnia Red Σεσέλε Σταυρ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: A Red Point of View Potnia Red Σεσέλε Σταυρ.

1ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ : DI VARSOS TEAM-Βάρσος Ιωάννης.

2ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ : NI KONTOGONIS-Κοντογώνης Νίκος.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΚ.ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ: Club Tsirbas Orfeas -Τσίρμπας Στεφ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ : Metta del Duda -Γονιδάκης Αγγ

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ : Gufo -Μήτσης Γιωρ.

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ: Brek della Pelineo -Χαλκούσης Ιορδ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: A Red Point of View Potnia Red -Σεσέλε Σταυρ.