ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010.
POINTER – ΚΡΙΤΗΣ:ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Psiharis Ventus Tuko Ψυχάρης-Αβραμίδης
2ος Εξαίρετος Fer Svestonof Σβεστονώφ
3ος Πολύ Καλός Arion di Varsos Team Βάρσος Ιωαν.
4ος Πολύ Καλός Top Point Black Devil Γκίνου Μην.
Καλός Eas Μπεκιάρης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Fenia Svestonof Σβεστονώφ
2ος Πολύ Καλός Froda Svestonof Σβεστονώφ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ: Psiharis Ventus Tuko Ψυχάρης-Αβραμίδης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Psiharis Ventus Obo Ψυχάρης
2ος Εξαίρετος Daiko des Rousses de la Combe Ηλιάδης Ηλ.
3ος Πολύ Καλός Fulkner Svestonof Παπανδρέου Μιχ.
4ος Πολύ Καλός Felix Svestonof Σβεστονώφ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Alicia Di Aggonara Μιαούδης Ιωαν.
2ος Πολύ Καλός Artemi di Greco Ηλιάδης Ηλ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Psiharis Ventus Cari Ψυχάρης Χρ.
2ος Πολύ Καλός Raul Μόκρης Βασ.
3ος Πολύ Καλός Fakir del Nocino Στεφανάτος Ν.
Πολύ Καλός Fox Σβεστονώφ
Πολύ Καλός Victor Grande Style by Varsos Βάρσος
Πολύ Καλός Bak Ηλίας Λεων.
Πολύ Καλός Ronaldo Καρράς-Παπανικολάου


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Dana Παπαδόπουλος Αθ.
2ος Εξαίρετος Pegy tou Giappou Παπαδόπουλος Αθ.
3ος Εξαίρετος Ada di Aggonara Καπράλος Χρ.
Πολύ Καλός Frida Σβεστονώφ
Πολύ Καλός Anita di Greco Attikis Νικολόπουλος Παν.
Καλός Anda Ηλίας Λεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Smoke di Greko Attikis Νικολόπουλος Παν.
2ος Εξαίρετος Arno Κατσαρός Ν.
3ος Εξαίρετος Hellenik Bill Κατσαρός Ν.
4ος Εξαίρετος Alkiviadis of Mathiopoulos Βάρσος Ιωαν.
Πολύ Καλός Joby Σπυρίδης Κ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Linda di Greco Attikis Νικολόπουλος Παν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Amor D.Doulos Ντούλος Διον
2ος Εξαίρετος Tzoni di Greco Attikis Νικολόπουλος Παν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Psiharis Ventus Thida Βεργούλης Ιωαν.
2ος Εξαίρετος RCAC Rebecca tou Giappou Γιάππος Αχ.
3ος Εξαίρετος Fedra di Aggonara Νικολόπουλος Παν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Olga Ψυχάρης Χρ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Psiharis Ventus Thida Βεργούλης Ιωαν.

SETTER – ΚΡΙΤΗΣ: ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Tabasco sause de los Vitorones Αρνέλλος Ιωαν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Ofiousa M.P. Kythnos Eta Κοζαδίνος

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ: Tabasco sause de los Vitorones Αρνέλλος Ιωαν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Johny Ζερβός Ιωαν.
2ος Πολύ Καλός Thriasio Land Vagos Σκορδάς Αθ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Valia tis Samou Βαρτζίκος Αθ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Canon D.Doulos Ντούλος Διον.
2ος Εξαίρετος RCAC Condor D.Doulos Ντούλος Διον.
3ος Εξαίρετος Set’r Ridge’s Defender Αρνέλλος Ιωαν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Set’r Ridge’s Diamond n’ Roses Αρνέλλος Ιωαν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Zurdo Γκούφας-Κοτζιάς
2ος Πολύ Καλός Calderas Genesis Koyman Καμπέρης Δ.
3ος Πολύ Καλός Mac Meteoron Κοζαδίνος
4ος Πολύ Καλός Leb de Sogno Elton Μάκα Ελ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Πολύ Καλός Mara di Fthias Λιάσκος Δ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΥΛΗΣ: Canon D.Doulos Ντούλος Διον.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ.
1ο καλύτερο εκτροφείο PSIHARIS VENTUS - ΨΥΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2ο καλύτερο εκτροφείο ΝΤΙ ΓΚΡΕΚΟ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Canon D.Doulos Ντούλος Διον.


ΑΝΑΠΛΗΡ. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Psiharis Ventus Thida Βεργούλης Ιωαν.


ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ: : Tabasco sause de los Vitorones Αρνέλλος Ιωαν.


ΑΝΑΠΛ. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ: :
Psiharis Ventus Tuko Ψυχάρης-Αβραμίδης