Αποτελέσματα Έκθεσης Μορφολογίας 14/5/2022-Φενεός.

ΠΟΪΝΤΕΡ - ΚΡΙΤΗΣ: Σκούρα Μάτα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Alehandro's Zorro Γονιδάκης-Κουζούκας
2ος Εξαίρετος RCACJ Smoke de la Palmosa Σαρτζετάκης
3ος Εξαίρετος Max D.V.Karigianni Τσεμπελής
4ος Εξαίρετος Smart de la Palmosa Σκουζής
Πολύ Καλός Raul D.V.Karigianni Καρυγιάννη Δ.
BJOB

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Flegon Ni Kontogonis Κοντογώνης
2ος Εξαίρετος Veto di Zikas Kos Ζήκας-Κουζούκας
3ος Εξαίρετος Simba tou Ifaistiou Φλάμπουρης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Tomaxok Ni Kontogonis Κοντογώνης
2ος Εξαίρετος Cow Boy Ni Kontogonis Κοντογώνης
3ος Εξαίρετος Molivios Ni Kontogonis Κοντογώνης
4ος Εξαίρετος Rigas Καρύδας
Πολύ Καλός Aiolos Φλάμπουρης
Πολύ Καλός Arionas Ζώτος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Apatsi de la Palmosa Στίλος Δημ.
2ος Εξαίρετος Onyx de Coucarele Pagani
3ος Πολύ Καλός Gantalf Κακλιός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Aligis Conan Bratta
ΒΟΒ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACV Rasty di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Safari de la Palmosa Τζουμάκας
2ος Εξαίρετος RCACJ Saqqarah des Gorges du Regalon Λιάσκος
3ος Εξαίρετος Amby de la Palmosa Κυρίτσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Paiper di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης
2ος Εξαίρετος Patagonia di Astro Vente Μαυροθαλασσίτης
3ος Εξαίρετος Dori di Comi Δημητρόπουλος
4ος Εξαίρετος Nantin of Sfagia Σβεστονώφ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Araxnh de la Palmosa Τσουκαλοχωρίτης-Γονιδάκης
2ος Πολύ Καλός Jacarda Gruppo di Giorgio Κέκης

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΕΤΤΕΡ - ΚΡΙΤΗΣ : Sormaz Dusko.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
Πολλά Υποσχόμενο Alex Afidnai Eolos Δέδες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Gouzelpe Shadow Παλμές
2ος Εξαίρετος RCACJ Courage del Baiaross Μητάτος
3ος Εξαίρετος Evo della Bassana Τσίνας
4ος Εξαίρετος Ramon Βλαχογιάννης-Κάτσικας
Εξαίρετος Gouzelpe Sonic Παλμές
Εξαίρετος Alex Afidnai Danaos Δέδες
Εξαίρετος Gouzelpe Fidel Σιώκος
Εξαίρετος Papito Μπαχατάκης
Εξαίρετος Lino of Ntaoulas Pyrgetos Ευσταθίου
Εξαίρετος Lelo of Ntaoulas Pyrgetos Νταλαμπίρας
Πολύ Καλός Sitamisak-Rico Μουζακίτης
Πολύ Καλός Sitamisak-Rasty Κασιμάτης
Πολύ Καλός Lacedemon Ektor Βαρζακάκος
Πολύ Καλός Koumana del Zaglas Μπουγιούκος
BJOB-BOB

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Arion Apollonion Μιχαλόπουλος
2ος Εξαίρετος Red del Zagnis Gavrilovic

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Virtus Passionis Boss Τζούμας
2ος Εξαίρετος RCAC Lino del Duda Σαραλιώτης
3ος Εξαίρετος Ben Μπουγιούκος
Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Rythmos Πλανίτερος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος Rapakoulias Genesis Myron Στούμπος
2ος Εξαίρετος Atlas Κυπριώτης-Μαρνέζος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Blueberry Dionisis Doulos Τσίνας
2ος Εξαίρετος RCACJ Gouzelpe Moya Μάκα
3ος Εξαίρετος Luna Χάσιαλη
Εξαίρετος Gouzelpe Magy Μανιατόπουλος
Εξαίρετος Paola Πεννιάς
Εξαίρετος Lektra Μιμίδης
Πολύ Καλός Leia Χάσιαλη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Lara Σκουζής
2ος Εξαίρετος Kardamilis West Mona Γκόγκα
3ος Εξαίρετος Lacta Santorinian del Duda Δακουτρός
Εξαίρετος Betty Αλέτρας
Εξαίρετος Alex Afidnai Ostria Ρινιώτης
Εξαίρετος Kyr-tsop Abgi Τσοπανογλοθ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Amber Dionisis Doulos Κατσινός

ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΣΕΤΤΕΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Konner Brejv Χαιροπούλου
2ος Εξαίρετος RCACJ Ballyfin Magnifico Καλμπένη
3ος Εξαίρετος Rijanis Castro Τσαγιάννη
BJOB-ΒΟΒ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Timber von Makelter Κελπερή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος RCAC Classic Point one Man Show Καλμπένη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CAC Orionas Land Iwa Χαιρόπουλος

ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΣΕΤΤΕΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ.
1ος Εξαίρετος CACJ Ambracadabra Gruppo di Giorgio Δουλκέρογλου
BJOB-ΒΟΒ

1ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ :Di Astro Vente-Μαυροθαλασσίτης Λ.

2ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ : Gouzelpe-Γκουζούνας Δημήτριος

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΑΒΙ ΕΚΘΕΣΗΣ: Alex Afidnai Eolos- Δέδες

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ : Gouzelpe Shadow- Παλμές

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ : Konner Brejv- Χαιροπούλου

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ: Rasty di Astro Vente -Μαυροθαλασσίτης

ΑΝΑΠΛ. ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ: Konner Brejv -Χαιροπούλου

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Aligis Conan- Bratta