ΔΩΡΕΑ

Το Δ.Σ του ομίλου θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρεία

Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για την δωρεά 5 ασυρμάτων MIDLAND.