Πρόσκληση για Χορηγούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΔΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να προτείνουν την προσφορά τους για τις εξής χορηγίες του ομίλου μας:

  1. Μέγας Χορηγός
  2. Χορηγός Επικοινωνίας
  3. Απλός Χορηγός

Οι χορηγίες θα ισχύουν είτε για χρονικό διάστημα 12 μηνών, είτε για χρονικό διάστημα 24 μηνών, κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών. Η 12μηνη χορηγία θα ξεκινάει στις 7/9/2009 και θα λήγει στις 7/9/2010, ενώ η 24μηνη χορηγία θα ξεκινάει στις 7/9/2009 και θα λήγει στις 7/9/2011. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ο όμιλός μας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος φυλής της χώρας με πάρα πολλές εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς και στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται οι πιο πάνω χορηγίες θα κλείνει 20 έτη παρουσίας στον χώρο. Είμαστε σίγουροι ότι η προβολή μέσω του ομίλου μας θα είναι πολύ αποδοτική όπως ήταν πάντα με όλες τις εταιρίες που μας τίμησαν ως σήμερα.

Παρακαλούμε οι προσφορές να σταλούν στην διεύθυνση του ομίλου (Σπύρου Πάτση 5, Αθήνα, Αθήνα, Τ.Κ. 104 41, τηλ. 210 52 26 522) μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2009. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 18:00 θα ανοιχτούν όλες οι προσφορές των ενδιαφερόμενων χορηγών στα γραφεία του ομίλου μας ενώπιον του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος - Κ Λάμπρου

Ο Γ. Γραμματέας - Α. Παντελίδης