ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΟΚΑΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012.


Το νέο Δ.Σ. του Pointer –Setter Club προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, Εταιρίες, φυσικά πρόσωπα, ομάδες Εταιριών και εν πάση περιπτώση κάθε ομάδα ενδιαφερομένων, με κοινή προσφορά και κοινό εκπρόσωπο, ( για τις περαιτέρω σχέσεις με τον ΟΚΑΔΕ) όπως μας γνωρίσουν το προτεινόμενο ποσό χορηγίας ( θα περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ 23% ) για τα έτη 2011 & 2012.
Να διευκρινιστεί ότι το Δ.Σ. θα λάβει υπόψη του κατά προτεραιότητα την χορηγία για το έτος 2011, και δεν είναι υποχρεωμένοι οι ενδιαφερόμενοι να συμπεριλάβουν το έτος 2012. Επειδή οι προσφορές για την χορηγία θα ανοιχτούν σε ανοικτή συνεδρία του ομίλου στις 15 Δεκεμβρίου 2010 , (είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των προσφορών) ,για να αποφευχθούν προφορικές συναλλαγές με τους ενδιαφερόμενους, το Δ.Σ. αποφάσισε να ορίσει ελάχιστο ποσό χορηγίας για το έτος 2011 το ποσό των 12.000,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) .
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί από κανέναν ενδιαφερόμενο το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό, ο όμιλος θα ξανακαλέσει τους υποψήφιους χορηγούς να επανέλθουν με βελτιωμένη προσφορά εντός 5 ημερών, δηλαδή στις 20 Δεκεμβρίου 2010, όπου και πάλι θα ανοιχτούν οι προσφορές σε ανοικτή συνεδρία του Δ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι χορηγοί του Ομίλου θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής:

1. To πρόγραμμα του 2011 θα περιλαμβάνει : 12 ημέρες Πρακτικό Κυνήγι, (εκ των οποίων 4 ημέρες είναι μπεκάτσα και 8 ημέρες στο βουνό) 12 ημέρες Έρευνας Κυνηγίου, 12 ημέρες Μεγάλης Έρευνας ,2 ημέρες DERBY για νεαρά σκυλιά, 2 ημέρες Πρακτικό Κυνήγι για Θηλυκά καθώς και τρεις Εκθέσεις Μορφολογίας που θα διοργανώσει ο Όμιλος.
2. Ένα πλήρες πρόγραμμα σεμιναρίων που θα διοργανώνει ο Όμιλος, τις Δευτέρες στα γραφεία του, με καλεσμένους Έλληνες και ξένους κυνόφιλους , κυναγωγούς, κριτές και εκτροφείς, κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά με τέτοια συχνότητα και πολύπλευρη έκθεση απόψεων σχετικά με την κυνηγετική κυνοφιλία.
3. Το 2011 ο ΟΚΑΔΕ θα γιορτάσει τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του και θα διοργανώσει δύο εκδηλώσεις αφιερωμένες στο Pointer και στο Setter με καλεσμένους προσωπικότητες της Διεθνούς κυνοφιλίας, σε συνεργασία με το International Pointer Club και το International Club του Αγγλικού Σέττερ. Το θέμα αυτών των διεθνών συναντήσεων θα είναι το παρελθόν , το παρόν και το μέλλον των φυλών μας και η σχέση και η συνεργασία των κυνηγετικών και κυνοφιλικών οργανώσεων.
4. Στα πλαίσια του εορτασμού των 20 χρόνων του ΟΚΑΔΕ θα εκδοθεί φωτογραφικό άλμπουμ , με την ιστορία του Ομίλου, με τους σκύλους και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην εκπληκτική πορεία των 20 αυτών χρόνων. Θα είναι μία ακόμα δυνατότητα προβολής του χορηγού, σε μία πολυτελή έκδοση που θα κυκλοφορεί για χρόνια στα χέρια των κυνόφιλων κυνηγών.

Σε όλους τους προαναφερόμενους λόγους, θα πρέπει να προσθέσουμε, την ιδιαίτερα μεγάλη προβολή που γνωρίζει ο Όμιλός μας στην διεθνή κυνοφιλία, με τις πολύ σημαντικές παρουσίες τα τελευταία 20 χρόνια, με σημαντικούς τίτλους όπως τα πρωταθλήματα φυλών στην Μεγάλη Έρευνα, την Έρευνα Κυνηγίου και το Πρακτικό Κυνήγι, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Πρακτικού Κυνηγίου και Saint Hubert και βέβαια τα Κύπελλα Ευρώπης Μεγάλης Έρευνας.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι υποψήφιοι χορηγοί, θα λάβουν υπ’ όψιν τους το έργο και την παρουσία του Pointer-Setter Club ,τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και θα ανταποκριθούν σε ετούτη την πρόσκληση χορηγίας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ο Γ. Γραμματέας
Ι. Φουτρής Η. Γιανναράς