ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

Το Δ.Σ. του Pointer – Setter Club προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, Εταιρίες, φυσικά πρόσωπα, ομάδες Εταιριών και εν πάση περιπτώση κάθε ομάδα ενδιαφερομένων, με κοινή προσφορά και κοινό εκπρόσωπο, ( για τις περαιτέρω σχέσεις με τον ΟΚΑΔΕ) όπως μας γνωρίσουν το προτεινόμενο ποσό χορηγίας για το β’ εξάμηνο του 2011.

Επειδή οι προσφορές για την χορηγία θα ανοιχτούν σε ανοικτή συνεδρία του ομίλου την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011 , (είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των προσφορών) ,για να αποφευχθούν προφορικές συναλλαγές με τους ενδιαφερόμενους, το Δ.Σ. αποφάσισε να ορίσει ελάχιστο ποσό χορηγίας για το εξάμηνο, το ποσό των 8.000,00 € (+ ΦΠΑ).
Όπως γνωρίζετε, ο όμιλός μας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος φυλής της χώρας με πάρα πολλές εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς.
Είμαστε σίγουροι ότι η προβολή της εταιρίας σας μέσω του ομίλου μας θα είναι πολύ αποδοτική όπως ήταν πάντα με όλες τις εταιρίες που μας τίμησαν ως σήμερα.