ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Ο ΟΚΑΔΕ με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Οκτωβρίου 2010 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση αρωγών μελών σε τακτικά.
2. Οικονομική ενημέρωση.
3. Αρχαιρεσίες.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για να διευκολυνθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες έτσι ώστε να χειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα ζητήματα του ομίλου απαλλαγμένο από τυχόν δεσμευτικές αποφάσεις του απερχόμενου Δ.Σ. (π.χ. χορηγίες κ.λ.π.) μιας και η πλειοψηφία του σημερινού Δ.Σ. δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν ξαναθέτει υποψηφιότητα για νέα θητεία, όποτε και αν γίνουν εκλογές προβάλλοντας ισχυρούς προσωπικούς λόγους.
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η ληφθείσα απόφαση ήταν η πιο ενδεδειγμένη ηθικά και δεοντολογικά και η οποία είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει με την εκλογή νέου Δ.Σ., στην ανοδική πορεία του ομίλου.
Διότι ο ΟΚΑΔΕ διαθέτει πλέον πάρα πολλά ικανά στελέχη που μπορούν να βοηθήσουν τον όμιλο δίνοντας του νέα δυναμική.
Σε ότι αφορά την επιλογή της Δευτέρας σαν ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,αυτό έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψη την έναρξη του κυνηγίου της πέρδικας και το Δ.Σ. δεν ήθελε να υποχρεώσει τους συναδέλφους να χάσουν έστω και μία Κυνηγετική έξοδο.
Επισημαίνεται δε ότι η πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ομίλου www.okade.gr από τις 8/9/2010 και θα αποσταλεί ταχυδρομικά και στα μέλη του ομίλου.
Τέλος σημειώνεται ότι το Δ.Σ. θα συνεχίσει, ως προβλέπεται, να ασκεί τα καθήκοντά του έως την ημέρα ανάδειξης του νέου Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κώστας Λάμπρου Αργύρης Παντελίδης