Πρόγραμμα Α.Κ.Ι. α' εξαμήνου 2015.

Ο ΟΚΑΔΕ ενημερώνει τους φίλους και τα μέλη του, ότι  το πρόγραμμα αγώνων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο έχει ως εξής:

9-10-11 Ιανουαρίου 2015, Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου και Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα με απονομή CACT –CACIT στις περιοχές Ζ.Ε.Σ. και στους ελεύθερους κυνηγότοπους του Λαγκαδά, της Επανωμής και των Σερρών.
16-17-18 Ιανουαρίου 2015, Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου και Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα με απονομή CACT –CACIT στις παραπάνω περιοχές. (Ο αγώνας αυτός εντάσσεται στο κύπελλο ΚΟΕ)
22-23-24 Ιανουαρίου 2015, Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου και Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα με απονομή CACT –CACIT στις παραπάνω περιοχές.
30-31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2015, Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου και Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα με απονομή CACT –CACIT στις παραπάνω περιοχές.
5-6-7-8 Φεβρουαρίου 2015, Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου και Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα με απονομή CACT –CACIT στις παραπάνω περιοχές.(οι ημερομηνίες 6+8 / 2 είναι του ΚΟΕ) (Ο αγώνας αυτός εντάσσεται στο κύπελλο ΚΟΕ)
14-15-16-17 Φεβρουαρίου 2015, Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου και Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα με απονομή CACT –CACIT (Τα CACIT είναι Κυπριακά) στις παραπάνω περιοχές.
19-20 Φεβρουαρίου 2015, Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου και Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα με απονομή CACT –CACIT
21-22-23-24-25 Φεβρουαρίου 2015, Μέγας Αλέξανδρος Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου, Έρευνας Κυνηγίου και Μεγάλης Έρευνας σε καμπίσια πέρδικα με απονομή CACT –CACIT στις παραπάνω περιοχές.
• (26-27 Φεβρουαρίου 2015 Κύπελλο ΚΟΕ).
28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2015, DERBY νεαρών Pointer & Setter με απονομή CACT, στις παραπάνω περιοχές.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους αγώνες  είναι αντίγραφο του Pedigree ,ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ , το MICROCHIP και το Βιβλιάριο Εργασίας.