Νέα Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΗΜΕΡ: 29/4/2013
ΑΡ.ΠΡΩΤ.2778

Μετά από απόφαση του Δ.Σ., το οποίο συνεδρίασε στις 29/4/2014 σας ενημερώνουμε ότι για διαδικαστικούς λόγους η Γενική Συνέλευση αναβάλλετε για τις 4 Μαϊου 2014, και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Μαϊου 2014 και ώρα 12μ.μ. στα γραφεία του ομίλου. (Σπύρου Πάτση 5 –Αθήνα)

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 18 Μαϊου 2014 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή ,θα γίνονται δεκτές, δέκα μέρες πριν την Γ.Σ., στο fax.210 5226 522.

Kαλούνται όλα τα μέλη του ομίλου τακτικά και αρωγά να είναι παρόντα στην Γενική Συνέλευση.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.
1. Εκλογή Προεδρείου.
2. Ψήφιση αρωγών μελών σε τακτικά μέλη.
3. Διοικητικός Απολογισμός.
4. Οικονομικός απολογισμός 2013-2014.
5. Αρχαιρεσίες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ο Γ. Γραμματέας
Μαγουλάς Θεόδωρος Γκουζούνας Δημήτριος