Δελτίο Τύπου.

Αγαπητοί κυνόφιλοι κυνηγοί, ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει όποια γνώμη θέλει γενικά για την Ελληνική κυνοφιλία σήμερα, ότι ο Ο.Κ.Α.Δ.Ε όμως είναι ο μεγαλύτερος όμιλος φυλής στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γεννήσεις αλλά και τα μέλη του είναι αδιαμφισβήτητο, επίσης ότι μέσα από τις θυσίες ΟΛΩΝ των μελών και από το πάθος που τους διακρίνει για όλο και καλύτερα Σέττερ και Πόιντερ από διάφορα πόστα ο καθένας διοικητικά, ιδιοκτήτες σκύλων, κυναγωγοί, εκτροφείς, κριτές, σπόνσορες ακόμη και ο κυνόφιλος κυνηγός που θα έρθει κοντά στον όμιλο και θα παρουσιάσει τον σκύλο του, καταφέραμε σε τόσα λίγα συγκριτικά χρόνια με τις άλλες χώρες , να θεωρούμαστε μία από τις μεγαλύτερες κυνοφιλικά χώρες και αυτό πάλι είναι αδιαμφισβήτητο.

Το καταμαρτυρούν άλλωστε τόσο οι Ευρωπαϊκοί τίτλοι που έχουμε κατακτήσει όσο και ο σεβασμός που έχουμε κερδίσει σαν Όμιλος όλα αυτά τα χρόνια και ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ είναι κάτι που κερδίζεται και δεν χαρίζεται.

Τέλος οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι κανένας δεν μπορεί να σπιλώνει τους θεσμούς και τις διαδικασίες του ομίλου μας, οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου έχει να κάνει κάποια επίσημη καταγγελία υπάρχουν τα αρμόδια όργανα και όχι το F/B να καταγγείλει, σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι παρά λάσπη στον ανεμιστήρα.

Κλείνοντας το Πόιντερ-Σέττερ κλαμπ εν μέσω οικονομικής κρίσης προχωράει μπροστά με όλο ένα και περισσότερα μέλη, σεβόμενος όλους τους κυνόφιλους κυνηγούς που μέσα από τις κυνοφιλικές δοκιμασίες του περιμένουν να βρουν τους κατάλληλους γεννήτορες για να έχουμε καλύτερα Σέττερ και Πόιντερ στα μαγικά κυνηγοτόπια της πατρίδας μας , αυτός ήταν – είναι και πρέπει να είναι ο στόχος μας.