Δελτίο Τύπου-Καλύτεροι αγώνων.

Το Δ.Σ. του Pointer-Setter Club θα ήθελε να συγχαρεί τους ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016  οι οποίοι είναι :

 ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.

One Dream Kosmas Casper E.S. με ιδιοκτήτη τον κ.Χρήστο Τζίρμπη και κυναγωγό τον κ. Παναγιώτη Κοσμά.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ.

Cielo Sirtouf E.S. με ιδιοκτήτρια την κ.Δέσποινα Στακτοπούλου και κυναγωγό τον κ. Θεόδωρο Μαυρίδη.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ.

Rapakoulias Genesis Iasi Poin. με ιδιοκτήτη τον κ.Κων/νο Βέννο και κυναγωγό τον κ. Χρήστο Ραπακούλια.