Τρόπαιο Μπεκάτσας.

Ο ΟΚΑΔΕ ανακοινώνει στους φίλους και στα μέλη του το πρόγραμμα αγώνων μπεκάτσας το οποίο έχει ως εξής:

  •  4-5-6 Νοεμβρίου 2017, Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα με απονομή CACT στην Καρδίτσα σε συνεργασία με τον Κυνοφιλικό Όμιλο Καρδίτσας. (Ο  αγώνας εντάσσεται στο κύπελλο του ΚΟΕ)
  • 10-11-12 Νοεμβρίου 2017, Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα  με απονομή CACT στην Καρδίτσα σε συνεργασία με τον Κυνοφιλικό Όμιλο Καρδίτσας.
  • 25-26 Νοεμβρίου 2017, Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα με απονομή CACT  στην Εύβοια σε συνεργασία με τον Κυνοφιλικό Όμιλο Εύβοιας.

 Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι τρεις μέρες πριν από κάθε αγώνα.

Από το σύνολο των  αγώνων θα ανακυρηχθεί και ο τροπαιούχος Μπεκάτσας για Α.Κ.Ι. και Ε.Κ.Ι. 2017. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους αγώνες είναι φωτοτυπία του pedigree, βιβλιάριο εργασίας και microchip.