Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Pointer-Setter Club ενημερώνει τα μέλη του ότι, στις 5 Μαίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία του ομίλου (Σπύρου Πάτση 5 –Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 13 Μαίου 2019 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Kαλούνται όλα τα μέλη του ομίλου τακτικά και αρωγά να είναι παρόντα στην Γενική Συνέλευση.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.

1. Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ.

2. Ψήφιση αρωγών μελών σε τακτικά μέλη.

3. Διοικητικός Απολογισμός.

4. Οικονομικός απολογισμός 2018-2019.

5. Αλλαγές και συμπληρώσεις κανονισμών αγώνων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                 ο Γ.Γραμματέας

Γκουζούνας Δημήτριος                Γιανναράς Ηλίας