Νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά τις εκλογές στις 11 Ιουλίου 2020 αποτελείται από τους :

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ :ΤΖΑΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Β'ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ