ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Το Δ.Σ του ΟΚΑΔΕ προτείνει τις κάτωθι αλλαγές βάση του Νομοσχεδίου που έχει βγει στη διαβούλευση.

 

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 τα εξής: ΟΧΙ στην υποχρεωτική “οριζόντια στείρωση” όλων των δεσποζόμενων σκύλων η οποία είναι αντισυνταγματική και ιατρικά και βιοηθικά ανεπίτρεπτη, δείχνοντας σεβασμό στα δικαιώματα των σκύλων και των υπεύθυνων ιδιοκτητών τους !!!

Στηρίζουμε εξαίρεση στείρωσης και την με κανόνες αναπαραγωγή των Καθαρόαιμων Σκύλων με Pedigree FCI, των δεσποζόμενων Κυνηγετικών και των αυτόχθονων Ελληνικών Φυλών Σκύλων, δύο φορές στη ζωή των θηλυκών για τη απόκτηση απογόνων.

Στο Άρθρο 6 τα εξής: ΝΑΙ στη θεσμική κατοχύρωση των Ερασιτεχνών Εκτροφέων !!!

Προτείνουμε την επαναφορά της Παραγράφου για τον ορισμό και θεσμοθέτιση του Ερασιτέχνη Εκτροφέα ως εξής:«Ερασιτέχνης Εκτροφέας»: το φυσικό πρόσωπο που εκτρέφει ερασιτεχνικά, όχι κατ΄ επάγγελμα και με σκοπό το κέρδος, σκύλους ή γάτες για τη διατήρηση των αναγνωρισμένων ελληνικών ή μη φυλών των ζώων αυτών και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων του ΕΜΣΖ. Ο ερασιτέχνης εκτροφέας λαμβάνει για την εκτροφή και την αναπαραγωγή άδεια από Επιτροπή που θα οριστεί.

Ερασιτεχνική εκτροφή/αναπαραγωγή θεωρείται η πραγματοποίηση μέχρι δύο (2) τοκετών ανά έτος, από έως δύο (2) θηλυκούς σκύλους από εκείνους που έχει στην ιδιοκτησία του το ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό έχει «Κατωχυρωμένη Επωνυμία Εκτροφείου» από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) και τα ζώα αυτά διαθέτουν Γενεαλογικό χάρτη (Pedigree) ο οποίος έχει εκδοθεί από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή από άλλον όμιλο που είναι αναγνωρισμένος από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) ή ανήκουν σε αναγνωρισμένες αυτόχθονες ελληνικές φυλές.

Στο ΑΡΘΡΟ 33 τα εξής: Αιτούμαστε και θεωρούμε απαραίτητη την συμμετοχή του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ) ως κατ΄εξοχήν αρμόδιου φορέα και μοναδικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCI), στην Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης του Νόμου και στην Επιτροπή που θα πρέπει να οριστεί για την Αδειοδότηση των Ερασιτεχνών Εκτροφέων