Τρόπαιο Πειραιά.

Για ακόμη μία χρονιά σε συνεργασία με τον Κυνοφιλικό και Κυνηγετικό Σύλλογο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί το Τρόπαιο Πειραιά στο όρος Αιγάλεω (Σχιστό)

Οι αγώνες θα είναι ΑΚΙ-ΕΚΙ Πρακτικού Κυνηγίου σε Πέρδικα Τσούκαρ τις παρακάτω ημερομηνίες:

5-6 Μαρτίου
12-13 Μαρτίου
19-20 Μαρτίου
26-27 Μαρτίου.

Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι τρεις ημέρες πριν από κάθε αγώνα στο τηλέφωνο 210 5226522.