ΕΦΥΠ νεαρών Πόιντερ και Σέττερ.

Το Δ.Σ του ΟΚΑΔΕ θα ήθελε να ενημερώσει όλους τους Κυνόφιλους που θέλουν να λάβουν μέρος στο ΕΦΥΠ 14 Μαΐου στον Φενεό πώς δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σέττερ και Πόιντερ με βιβλιάριο εργασίας και Pedigree.

Σκύλος που έλαβε μια φορά το Ε.Φ.Υ.Π. ή έχει μπει στην βαθμολογία ή έχει κριθεί τουλάχιστον με CQN σε Α.Κ.Ι. δεν συμμετέχει σε Ε.ΦΥ.Π.

Ο καλύτερος νεαρός σκύλος που ηλικιακά έχει δικαιώμα συμμετοχής στο ερχόμενο DERBY, θα παρουσιαστεί δωρεάν με κυναγωγό επιλογής του ιδιοκτήτη του εφόσον το επιθυμεί !!!