Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας Κυπριακών CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 14-15-16-17/2/2015-Λαγκαδάς. 15 Φεβρουαρίου 2015
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 5+7 /2/2015-Λαγκαδάς. 07 Φεβρουαρίου 2015
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 30-31/1 & 1/2/2015 -Λαγκαδάς. 02 Φεβρουαρίου 2015
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 22-23-24/1/2015-Επανομή. 23 Ιανουαρίου 2015
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 16-17-18/1/2015-Λαγκαδάς. 20 Ιανουαρίου 2015
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 9-10-11/1/2015-Λαγκαδάς. 12 Ιανουαρίου 2015
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 9+11+13/12/2014. 11 Δεκεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε μπεκάτσα στο Φενεό -Κορινθίας 29-30/11/2014. 01 Δεκεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε Μπεκάτσα στο Αγρίνιο 22-23/11/2014. 25 Νοεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε Μπεκάτσα 8-9/11/2014-Καρδίτσα. 10 Νοεμβρίου 2014