Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Μεγάλης Έρευνας 17-18-19/2/2013. 19 Φεβρουαρίου 2013
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου 13-14-15-16/2/2013-Λαγκαδάς. 14 Φεβρουαρίου 2013
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 9-10/2/2013-Λαγκαδάς. 11 Φεβρουαρίου 2013
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 2-3/2/2013-Λαγκαδάς. 05 Φεβρουαρίου 2013
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 18-19-20/1/2013-Λαγκαδάς. 28 Ιανουαρίου 2013
Αποτελέσματα α.κ.ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 11-12-13/1/2013. 28 Ιανουαρίου 2013
Αποτελέσματα α.κ.ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 4-5-6/1/2013. 28 Ιανουαρίου 2013
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 12-14-16/12/2012-Λαγκαδάς. 13 Δεκεμβρίου 2012
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπεκάτσας Pointer & Setter-Βυτίνα 1 & 2 /12/2012 03 Δεκεμβρίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΕΚΑΤΣΑΣ-ΒΥΤΙΝΑ 29-30/11/2012 30 Νοεμβρίου 2012