Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. -Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκατσίνι 27-28/1/2018-Ηλεία. 01 Φεβρουαρίου 2018
Αποτελέσματα ΑΚΙ. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 25-26-27-28/1/2018-Θεσσαλονίκη. 30 Ιανουαρίου 2018
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 18-19-20-21/1/2018-Θεσσαλονίκη. 19 Ιανουαρίου 2018
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 11-14/1/2018-Θεσσαλονίκη. 15 Ιανουαρίου 2018
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 14-16-18/12/2017. 20 Δεκεμβρίου 2017
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 9-10/12/2017-Κέρκυρα. 13 Δεκεμβρίου 2017
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 25-26/11/2017-Λίμνη Ευβοίας. 27 Νοεμβρίου 2017
Αποτελέσματα Πρακτικού κυνηγίου σε μπεκάτσα 10-11-12/11/2017-Καρδίτσα. 13 Νοεμβρίου 2017
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 4-5-6/11/2017-Καρδίτσα. 06 Νοεμβρίου 2017
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βουνού 23-24/9/2017-Λάρισα. 26 Σεπτεμβρίου 2017