Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου CACT-CACIT-14+16/2/2014-Επανωμή. 17 Φεβρουαρίου 2014
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου CACT-CACIT-7-8-9/2/2014-Επανωμή. 10 Φεβρουαρίου 2014
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου CACT-CACIT 31/1-1-2/2/2014-Λαγκαδάς. 03 Φεβρουαρίου 2014
Αποτελέσματα A.K.I. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 24-25-26/1/2014-Επανωμή. 25 Ιανουαρίου 2014
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα CACT-CACIT -16-17-18/1/2014-Επανωμή. 17 Ιανουαρίου 2014
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT -10-11-12/1/2014-Επανωμή. 14 Ιανουαρίου 2014
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 3-4-5/1/2014-Λαγκαδάς. 08 Ιανουαρίου 2014
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 9+11/12/2013-Λαγκαδάς. 09 Δεκεμβρίου 2013
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε Μπεκάτσα 15-16-17/11/2013-Τρίπολη. 18 Νοεμβρίου 2013
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 8-9-10/11/2013-Παύλιανη -Φωκίδας. 12 Νοεμβρίου 2013