Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλη Έρευνα CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 9+11+13/12/2014. 11 Δεκεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε μπεκάτσα στο Φενεό -Κορινθίας 29-30/11/2014. 01 Δεκεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε Μπεκάτσα στο Αγρίνιο 22-23/11/2014. 25 Νοεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε Μπεκάτσα 8-9/11/2014-Καρδίτσα. 10 Νοεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου σε καμπίσια πέρδικα CACT-CACIT 3-4-5/10/2014 στις Σέρρες. 03 Οκτωβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε πέρδικα τσούκαρ στο Σχιστό 20-21/9/2014. 22 Σεπτεμβρίου 2014
Νικητές του Τροπαίου Πολυκανδριώτη. 14 Σεπτεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε ορεινή πέρδικα στο Βουτσικάκι 6-7/9/2014. 09 Σεπτεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε ορεινή πέρδικα στον Όλυμπο 30-31/8/2014. 01 Σεπτεμβρίου 2014
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε άγριο ορτύκι 16-17/8/2014-Κωπαϊδα. 19 Αυγούστου 2014