Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 21-22/11/2015-Φενεός. 23 Νοεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 7-8/11/2015-Καρδίτσα. 09 Νοεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 3-4/10/2015-Λαγκαδάς. 07 Οκτωβρίου 2015
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βουνού Pointer & Setter -26-27/9/2015-Λάρισα. 30 Σεπτεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 5-6/9/2015-Καρδίτσα. 07 Σεπτεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 29-30/8/2015-Τρίκαλα. 31 Αυγούστου 2015
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου στην Κωπαϊδα-1-2/8/2015. 04 Αυγούστου 2015
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου στο Σχιστό 28-29/3/2015. 03 Απριλίου 2015
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου στο Σχιστό 22/3/2015. 23 Μαρτίου 2015
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου στο Σχιστό 14-15/3/2015. 20 Μαρτίου 2015