Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε μπεκάτσα-24-25/11/2018-Λίμνη Ευβοίας. 26 Νοεμβρίου 2018
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 3-4-5-6/11/2018-Καρδίτσα. 06 Νοεμβρίου 2018
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε πέρδικα τσούκαρ 22-23/9/2018-Σχιστό. 22 Σεπτεμβρίου 2018
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε ορεινή πέρδικα-15-16/9/2018-Καρδίτσα. 19 Σεπτεμβρίου 2018
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε ορεινή πέρδικα 8-9/9/2018-Βουτσικάκι. 10 Σεπτεμβρίου 2018
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου CACT σε ορεινή πέρδικα 1-2/9/2018-Τρίκαλα. 03 Σεπτεμβρίου 2018
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου CACT-CACIT 25-26/8/2018-Σέρρες. 27 Αυγούστου 2018
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου Κωπαϊδας-11-12/8/2018. 20 Αυγούστου 2018
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου στην Κωπαϊδα-4-5/8/2018. 06 Αυγούστου 2018
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου 24-25/3/2018-Σχιστό. 26 Μαρτίου 2018