Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου σε καμπίσια πέρδικα 22-23/8/2020-Θεσσαλονίκη. 25 Αυγούστου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε Άγριο ορτύκι -8-9/8/2020-Κωπαίδα. 13 Αυγούστου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε Άγριο ορτύκι -1-2/8/2020-Κωπαίδα. 03 Αυγούστου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου στο Σχιστό 14-15/3/2020. 16 Μαρτίου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου 7-8/3/2020-Σχιστό. 09 Μαρτίου 2020
Αποτελέσματα του Derby Pointer & Setter 21-22-23/2/2020. 25 Φεβρουαρίου 2020
Αποτελέσματα Μεγάλου Αλεξάνδρου 8-12/2/2020 -Θεσσαλονίκη. 12 Φεβρουαρίου 2020
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 1-4/2/2020-Θεσσαλονίκη. 05 Φεβρουαρίου 2020
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 22-23-24-25-26/1/2020-Θεσσαλονίκη. 24 Ιανουαρίου 2020
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 15-19/1/2020-Θεσσαλονίκη. 20 Ιανουαρίου 2020