Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Νικητές Τροπαίου Πολυκανδριώτη. 21 Σεπτεμβρίου 2020
Αγώνας Πρακτικού Κυνηγίου στο Βουτσικάκι-Καρδίτσας. 21 Σεπτεμβρίου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 12-13/9/2020 -Γιάννενα. 21 Σεπτεμβρίου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 5-6/9/2020- Κρανιά Τρικάλων. 08 Σεπτεμβρίου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε πέρδικα τσούκαρ-29-30/8/2020 Σχιστό. 31 Αυγούστου 2020
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου σε καμπίσια πέρδικα 22-23/8/2020-Θεσσαλονίκη. 25 Αυγούστου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε Άγριο ορτύκι -8-9/8/2020-Κωπαίδα. 13 Αυγούστου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε Άγριο ορτύκι -1-2/8/2020-Κωπαίδα. 03 Αυγούστου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου στο Σχιστό 14-15/3/2020. 16 Μαρτίου 2020
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου 7-8/3/2020-Σχιστό. 09 Μαρτίου 2020