Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα α.κ.ι. Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 9-10-11-12-13/1/2016-Λαγκαδάς. 12 Ιανουαρίου 2016
Αποτελέσματα Έρευνας κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας CACT-CACIT 9+11+13/12/2015-Λαγκαδάς-Σέρρες. 10 Δεκεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 28-29/11/2015-Σπερχειάδα. 01 Δεκεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 21-22/11/2015-Φενεός. 23 Νοεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 7-8/11/2015-Καρδίτσα. 09 Νοεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου CACT-CACIT σε καμπίσια πέρδικα 3-4/10/2015-Λαγκαδάς. 07 Οκτωβρίου 2015
Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βουνού Pointer & Setter -26-27/9/2015-Λάρισα. 30 Σεπτεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 5-6/9/2015-Καρδίτσα. 07 Σεπτεμβρίου 2015
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 29-30/8/2015-Τρίκαλα. 31 Αυγούστου 2015
Αποτελέσματα Α.Κ.Ι. & Ε.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγίου στην Κωπαϊδα-1-2/8/2015. 04 Αυγούστου 2015