Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα - 8-9/12/2021-Κόζιακας Τρικάλων. 13 Δεκεμβρίου 2021
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 19-21/11/2021-Βυτίνα. 25 Νοεμβρίου 2021
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε μπεκάτσα 12-14/11/2021-Καρδίτσα. 16 Νοεμβρίου 2021
Αποτελέσματα DERBY νέων Σέττερ & Πόιντερ 17-18-19/9/2021-Θεσσαλονίκη. 22 Σεπτεμβρίου 2021
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 11-12/9/2021-Γιάννενα. 20 Σεπτεμβρίου 2021
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 4-5/9/2021-Τρίκαλα. 07 Σεπτεμβρίου 2021
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου σε ορεινή πέρδικα 28-29/8/2021-Καρδίτσα. 30 Αυγούστου 2021
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου-Θεσσαλονίκη-17-18/8/2021. 30 Αυγούστου 2021
Αποτελέσματα Πρακτικού Κυνηγίου-Κωπαϊδας 1+8+13/8/2021. 05 Αυγούστου 2021
Αποτελέσματα Έρευνας Κυνηγίου & Μεγάλης Έρευνας 28-29-30/10/2020-Θεσσαλονίκη. 02 Νοεμβρίου 2020